Bestuur Stichting Ondernemend Onderwijs 'sH

Op 6 december 2017 werd officieel de Stichting Ondernemend Onderwijs 'sH opgericht.

Met de oprichting van deze Stichting wordt Ondernemend Onderwijs blijvend in Den Bosch en in het Bossche onderwijs geïntegreerd.

V.l.n.r. Michel van Ingen, docent Pabo Den Bosch, Margo van den Oord, Programmaleider OO 'sH, Ivvy Kwak, leerkracht op KC De Haren en Femke Gijsbers, docent Avans Social Work.

Michel, Ivvy en Femke vormen het bestuur van de Stichting. Hun betrokkenheid bij- en enthousiasme over ondernemend onderwijs zullen zij als bestuur en op de werkvloer uitdragen. Zij hebben zich als taak gesteld zoveel mogelijk scholen met Ondernemend Onderwijs kennis te laten maken, hun eigen ondernemende houding zoveel mogelijk door te geven en het programmateam OO in hun missie en doelen te steunen.

 

 

Femke Gijsbers

Femke Gijsbers is een van de bestuursleden van de Stichting Ondernemend Onderwijs 'sH. Zij schetst hieronder waarom zij het belangrijk vindt om bij OO 'sH betrokken te zijn.

Note: m.i.v. schooljaar 2020-2021 is Femke ook parttime lid geworden van het Kernteam van OO. Zij gaat daar de Programmaleider Margo van den Oord ondersteunen en taken van Margo overnemen.

Ik ben Femke Gijsbers: verbinder, docent, sfeermaker en energiegever.

Ik wil met mijn tijd en energie bijdragen aan een mooie, vriendelijke, leefbare wereld. Hier en nu in het Bossche, maar ook voor mensen op andere plekken op deze planeet en vooral voor onze opvolgers. Een leefbare, liefdevolle wereld vraagt actieve, bewuste betrokkenheid van mensen bij elkaar en hun omgeving. Er is daadkracht en ondernemingszin voor nodig om de ideeën die je voor je omgeving hebt, te realiseren en de obstakels die je tegenkomt het hoofd te bieden of aan te pakken. Precies daarom vind ik het zo belangrijk dat we jonge mensen leren verantwoordelijkheid te nemen en vooral om mee te doen en eigenaarschap te voelen voor hun wereld. Iedereen kan op haar of zijn manier een steentje bijdragen aan het creëren van een prettige leef- en leeromgeving. Soms heb je daar echter tips, lessen of voorbeelden voor nodig. Daarom ben ik ooit gaan lesgeven bij Avans Hogeschool, bij Social Work en daarom ben ik opgestapt op de gemeenschapstrein van Ondernemend Onderwijs. Ik wil op allerlei manieren mensen verbindingen met elkaar laten aangaan om samen te werken aan een zo goed mogelijke toekomst. Ik geloof er nog steeds in, want waar een wil is, is een weg! Let’s go for it! 

 

Ivvy Kwak

Ivvy Kwak maakt deel uit van het bestuur van de Stichting Ondernemend Onderwijs 'sH. Wat vindt zij belangrijk en waarom werkt zij mee aan ondernemend onderwijs door haar bestuursfunctie bij OO 'sH?

Ik sta open voor elke vorm binnen het onderwijs. Als groep 8 leerkracht is mijn doel om bij elke leerling maximale betrokkenheid te bereiken. Als kinderen een onderzoekende en ontdekkende houding ontwikkelen en kunnen werken aan 'levensechte' projecten, zie ik hoge betrokkenheid en vooral ook kinderen die met veel plezier aan een opdracht (samen)werken. Dit wil ik nog veel vaker zien, dus ik ga dit jaar, naast mijn vaste projecten, een nieuw uitdagend ondernemend onderwijsvraagstuk 'in de groep gooien'.

Ook vind ik het van belang om bewegend leren, zowel binnen en buiten de klas, in mijn onderwijs te integreren. Na veel positieve ervaringen blijf ik experimenteren met actieve beweegvormen bij diverse lessen.

Ivvy

 

Michel van Ingen

Michel van Ingen is docent aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie en tevens bestuurslid bij Ondernemend Onderwijs 'sH. 

Michel is een enthousiast ambassadeur van Ondernemend Onderwijs. Al jaren is hij voorvechter voor meer verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt en liet dit opnemen in het curriculum van de Pabo. Samen met Ondernemend Onderwijs 'sH zet hij zich in voor vele innovatieve ideeën van 'zijn' studenten in Den Bosch en Veghel.