PlatformLOB

Hoe krijgen jongeren in de bovenbouw van het voorgezet onderwijs voldoende informatie over wat er allemaal mogelijk is op de arbeids- en studiemarkt? Ondernemend Onderwijs levert een bijdrage aan LOB (Loopbaanoriëntatie begeleiding) door haar platform hiervoor aan te bieden aan de VO-scholen in de regio Den Bosch. En door bedrijven en organisaties te vragen zich als belangrijke bron van informatie hiervoor beschikbaar te stellen.

Digitale Beroepenmarkt Rodenborch-College, woensdag 12 januari 2022
Het Rodenborch-College organiseert ieder jaar een Beroepenoriëntatiemarkt voor havo 5. Schooljaar 2021-2022 verloopt dit ook weer digitaal via het platform van OO. Door te klikken op onderstaande tegels kunnen leerlingen zich verdiepen in beroepen en bedrijfstakken. Onder iedere tegel staat informatie, een pitch of een powerpoint over een bepaald beroep of werkveld. Tijdens de digitale bijeenkomst op 12 januari 2022 kunnen leerlingen en externe deelnemers met elkaar in gesprek en hun verdiepende vragen stellen. De organisaties die hierbij niet aanwezig kunnen zijn, zijn via email beschikbaar voor vragen en/of verdere afspraken.