BZW

BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. Samen maken wij ons sterk een goed functionerende regionale arbeidsmarkt. De BZW pleit binnen de arbeidsmarktregio’s voor uniforme en werkbare regelingen ten aanzien van het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De inzet van de BZW is gericht op het wegnemen van onduidelijkheden en risico's voor werkgevers en het voorkomen van dwangmaatregelen als quota.

website BZW

Contact: Maurice Manders