CodeKids.nl

Hoe leer je kinderen programmeren en welke informatie en kennis hebben onderwijzers daarvoor nodig?

Steeds meer scholen onderkennen het nut van programmeren (en computational thinking) en in het buitenland is veel kennis veel kennis opgedaan over de manieren waarop kinderen kunnen leren programmeren.

Er zijn in Nederland verschillende projecten geweest om meer kinderen te leren programmeren. Scholen kregen (gratis) computers, robots, lesbrieven en soms instructie. Aan de didactiek werd echter niet veel aandacht besteed en er is nog geen handig hulpmiddel dat onderwijzers helpt bij het voorbereiden en verzorgen van programmeerlessen.

CodeKids wilt in 2019-2020 graag met aankomende onderwijzers een eerste versie van een ‘programmeerwijzer voor onderwijzers’ ontwikkelen.

Deze 'programmeerwijzer voor onderwijzers' geeft alleen die informatie die een onderwijzer op een bepaald moment nodig heeft. Bedrijven hebben al langer succes met deze methode, waarbij de informatiestroom niet vanuit een brede trechter wordt aangeboden, maar de praktijkvraag het uitgangspunt is.

Contact: Chris Dorna

website CodeKids.nl

Lees meer

Over CodeKids.nl

CodeKids helpt scholen vanuit een didactische en technische achtergrond met leren programmeren. Uitgangspunt is dat onderwijzers zich zeker genoeg moeten voelen om samen met leerlingen op onderzoek te gaan. Op codekids.nl staat een overzicht van de meest voorkomende programmeertalen voor kinderen, computertjes en robots.

CodeKids maakt deel uit van het Nederlandse Scratch Educators netwerk en van micro-bit.nl, de officiële partner van de internationale micro:bit foundation. Lokaal is CodeKids.nl betrokken bij het Knooppunt Technologie 073 en het Mobiele Ontdek Lab van Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant.