Cubiss

Cubiss zet zich in opdracht van provincie Noord-Brabant in voor meer beleid rond digitale geletterdheid binnen het onderwijs in de leeftijdsgroep 0-23 jaar, van dreumes tot hbo-student. Hierbij staat het leveren van een bijdrage aan het dichten van de maatschappelijke kloof centraal. We creëren bewustwording rond mediawijsheid en werken aan een infrastructuur voor digitale geletterdheid in het onderwijs, onder meer als initiatiefnemer en aanjager van MediaPakt Brabant.

 

Lees meer

Cubiss heeft binnen MediaPakt de rol van expert, verbinder, initiatiefnemer, aanjager en facilitator. Wij hebben de ambitie om, samen met onze partners, MediaPakt op de kaart te zetten en te zorgen dat het een substantieel aantal deelnemers krijgt. Wij zoeken ambassadeurs om samen met ons deze opdracht op de juiste manier in te vullen zodat het een netwerk wordt van, voor en door deelnemende organisaties.

MediaPakt is een lerend netwerk dat de aandacht voor onder andere mediawijsheid (als onderdeel van digitale geletterdheid), zowel beleidsmatig als praktisch, vanuit het onderwijs zelf bevordert. Via het online kennisplatform geven we professionals de mogelijkheid om hun kennis rond het thema te vergroten en met elkaar in contact te komen en ervaringen te delen. Daarnaast worden regelmatig Meet-ups georganiseerd, waarbij verschillende scholen haar deuren openen voor een interactief programma vol inspiratie met een keynote speaker, de aanpak van een onderwijsinstelling en kennisdeling. Hieronder een overzicht van de Meet-ups die we provinciaal organiseren;

 

Thema

Datum

Doelgroep

Plaats

Mediaopvoeding

Woensdag 9 mei

PO/VVE

Regio Tilburg, BS de Cocon in Tilburg

De rol van de ouder

Woensdag 20 juni

PO/VO

Regio Eindhoven - ntb

Informatievaardigheden

Woensdag 5 september

PO

Regio Roosendaal - ntb

De mediacoach centraal

Dinsdag 13 november

Mediacoaches

Regio Tilburg - ntb

 

 

Cubiss Kennisdag – maandag 19 november 2018

Jaarlijks organiseren wij de Kennisdag. Afgelopen jaar was dat op 16 november en stond geheel in het teken van de waarheid en nepnieuws. Het was een afwisselend programma met prikkelende inleidingen en keuze uit verschillende workshops. Een dag vol inspiratie, informatie en ontmoeting voor educatiespecialisten, leesconsulenten, mediacoaches en onderwijsprofessionals. Een verslag van deze dag vind je hier. Ook in 2018 organiseren wij een Kennisdag, op 19 november. Het thema zal in het teken staan van motivatie, waar we van alles onder kunnen scharen; van leesmotivatie tot rolmodellen en van pedagogische aspecten rond motivatie tot gamification. We houden je op de hoogte van deze dag.

 

Samenwerken aan digitale geletterdheid

De resultaten uit de Monitor Jeugd en Media 2017 van Kennisnet liegen er niet om; de jeugd is niet voldoende digitaal vaardig. Voor het onderwijs ligt hier dan ook een belangrijke taak. Hoe kun je ervoor zorgen dat je de jeugd als school zoveel mogelijk helpt digitaal vaardiger te worden? Daarvoor moet digitale geletterdheid stevige een plek krijgen in het onderwijs. En hoe kun je van een ad hoc-aanpak naar een structurele aanpak? Het is van belang dat het onderwijs beseft dat het vergroten van digitale geletterdheid geen kwestie is van losse impulsen, maar dat het een structurele aanpak vereist die een hoge prioriteit heeft. Cubiss maakte hiervoor een inspiratiedocument waarin we een visie op digitale geletterdheid beschrijven én handvatten voor de praktijk. Aan de hand van de publicatie Samenwerken aan digitale geletterdheid kunnen scholen en bibliotheken een volgende stap zetten in een uitdagend en voortdurend proces van ontwikkeling en borging van digitale geletterdheid in het onderwijs. Wij schreven ook een blog over het kantelpunt waar we nu staan, van concrete activiteiten naar meer structurele borging en onze rol daarin.

Mediawijsheid Meter

Hebben scholen digitale geletterdheid opgenomen in hun beleid? En hoe belangrijk vinden leerkrachten dit onderwerp? Hoe schatten zij de skills van de leerlingen en studenten in op het gebied van digitale vaardigheden? Om de stand van zaken rond het thema digitale geletterdheid in kaart te brengen hebben we medewerkers binnen primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en de pabo bevraagd op hun vaardigheden door middel van de Mediawijsheid Meter. De uitkomst van deze meting biedt voor veel scholen een mooie basis en dient vaak als startpunt in een aanpak digitale geletterdheid. Cubiss adviseert vaak samen met bibliotheken bij het invullen van het vervolg. We doen dit door samen in kaart te brengen wat de school al doet op het gebied van digitale geletterdheid en welke ambities er zijn. Daarna kunnen we met behulp van de MediaPakt Routekaart een route bepalen om die ambities te behalen.

In september 2017 hebben we bij een aantal scholen een o-meting gedaan en die scholen gaan we in het najaar van 2018 weer bevragen. Daarnaast gaan we de Mediawijsheid Meter in 2018 op 2 momenten opnieuw uitzetten bij nieuwe scholen voor een 0-meting, namelijk in het voor- en najaar.

Algemene informatie/inspiratie digitale geletterdheid

  • Doorgaande lijn mediawijsheid - In deze lijn zijn 5 publicaties verschenen die de verschillende doelgroepen en hun begeleiders helpen om in de mediarijke samenleving hun weg te vinden. De publicaties beschrijven een aanpak mediawijsheid en staan vol met praktische tips, voorbeelden en weetjes rond het thema. Speciaal voor het primair onderwijs brachten wij Eigenwijs? Mediawijs! uit en voor het voortgezet onderwijs Levenswijs Mediawijs!. Alle publicaties in de lijn vind je hier.
  • Online magazines Mediawijs in het onderwijs – In deze online magazines laten we de onderwijspraktijk, bibliotheek- en opvoedprofessionals aan het woord met inspirerende voorbeelden. We maakten ook een editie voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De magazines zijn gewoon openbaar, dus je kan ze ook inzetten om de scholen in je werkgebied te inspireren. Dat geldt ook voor de publicaties in de doorgaande lijn en Samenwerken aan digitale geletterdheid. Op 4 april verschijnt de eerste editie van het digitale magazine van 2018 met als thema Taal & Media voor ukkies. Aanleiding is enerzijds de MediaUkkieDagen met als het thema is Dreumesen, peuters en kleuters mediawijs? Daarnaast is BoekStart jarig (10 jaar alweer!) en dat verdient extra aandacht. Mediaopvoeding is inherent aan een goede taalontwikkeling, daarom willen we in dit magazine de koppeling maken tussen taal & media vanuit verschillende invalshoeken.

website Cubiss

website MediaPakt

contactpersoon: Ingrid de Jong (projectleider - adviseur)