Erfgoed Brabant

Erfgoed Brabant wil scholen voor primair en voortgezet onderwijs ondersteunen in het geven van goede erfgoededucatie. Daarnaast ondersteunt zij het onderwijs bij het verbeteren van de kwaliteit van erfgoededucatie. Dat doen ze onder andere door deskundigheidsbevordering van ICC'ers en teams van leerkrachten in het basisonderwijs.

Pitch Erfgoed Brabant 2021

website Erfgoed Brabant

contact: Tera Uijtdewilligen