Erfgoed 's-Hertogenbosch

Erfgoed ’s-Hertogenbosch is een afdeling van Gemeente ’s-Hertogenbosch.  De afdeling onderzoekt, verzamelt en bewaart bronnenmateriaal dat van belang is voor de kennis van het verleden van ’s-Hertogenbosch. Erfgoed ’s-Hertogenbosch maakt dat materiaal inzichtelijk, toegankelijk, tastbaar en overdraagbaar. Hiermee zorgt zij ervoor dat de kennis van het verleden een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de stad.

Erfgoed 's-Hertogenbosch biedt verschillende mogelijkheden om leerlingen, scholieren en volwassenen te betrekken bij de regionale geschiedenis en onze werkzaamheden. We hebben speciale lesprojecten ontwikkeld voor basisscholen en middelbare scholen. 

Pitch Erfgoed 'sHertogenbosch

Lees meer

Ook kun je individueel hulp krijgen bij een schoolopdracht of onderzoek. Op onze website vind je onder ‘Activiteiten, Educatie’ een overzicht van de mogelijkheden. Daarnaast is het ook mogelijk om in nader overleg met ons te bekijken of we ‘maatwerk’ kunnen leveren door een activiteit speciaal op de wensen en mogelijkheden van de aanvrager toe te spitsen.

Website Erfgoed 's-Hertogenbosch

Contact: Dick van de Vrie