Expertisepunt LOB

Onder Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) verstaan we het geheel van begeleiding en activiteiten waarmee de school jongeren tijdens hun vmbo, havo/vwo of mbo-opleiding ondersteunt bij het leren maken van loopbaankeuzes. 

Expertisepunt LOB ondersteunt schoolleiding en docenten op gebied van visie, professionalisering, regelgeving en doet dit op maat. Expertisepunt LOB is een initiatief van VO-raad en MBO Raad.

Ondernemend Onderwijs 'sH kreeg van de Gemeente 's-Hertogenbosch de opdracht LOB op vo-scholen in en rond Den Bosch te stimuleren en begeleiden.

 

Website: https://www.expertisepuntlob.nl/

Lees meer

Jolanda Cuijpers en Karin Martens van Expertisepunt LOB verzorgden op 27 november 2019 de inleiding en een workshop tijdens een bijeenkomst over Talentontwikkeling en een betekenisvolle leeromgeving.

Zie hier een PP over 'Leren'

Hier lees je de PP over 'hoe creëer jij een betekenisvolle, loopbaangerichte leeromgeving'

Meer over de inhoud weten? Neem gerust contact met ons op via sh.ondernemendonderwijs@gmail.com