Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

Als gemeente investeren we actief in een goed functionerende arbeidsmarkt. Dat doen we door aan te sluiten bij kwaliteitsverbetering voor en door het onderwijs. Zowel het onderwijs in al haar facetten als de volle breedte van de arbeidsmarkt is daardoor gesprekspartner voor de gemeente. De gemeente investeert in dit gesprek met geld, kennis, netwerken en faciliteiten. We doen dat vooral via programma’s als 'sH Ondernemend Onderwijs. 

 

Lees meer

De gemeente vindt het van belang dat ondernemendheid in een doorgaande ontwikkellijn bij scholen vanaf het primair onderwijs tot aan mbo en hbo vast op de agenda komt te staan. Niet alleen het bedrijfsleven maar ook de samenleving vaart wel bij ondernemende, creatieve en gemotiveerde mensen. Het onderwijs is het startpunt voor het creëren van een uitdagende maar toch veilige, levensechte leeromgeving waarin leerlingen vanaf het begin worden uitgedaagd om vindingrijk, onafhankelijk, initiatiefrijk en ondernemend aan het werk kunnen. Daarbij is samenwerking tussen scholen voor een doorgaande ontwikkeling voorwaardelijk. De projecten van 'sH Ondernemend Onderwijs zijn een startpunt voor die doorgaande ontwikkeling en samenwerking.

We sluiten aan bij AgriFood Capital, NOB Werkt!, Ondernemerslift+ en betrekken bedrijven, werkgevers en commerciële bedrijven bij de projecten binnen het programma 'sH Ondernemend Onderwijs.