GGD met Gezonde School

Gezonde leerlingen presteren beter! Maar hoe zorg je ervoor dat leerlingen lekker in hun vel zitten en gezond zijn? Hiervoor is de Gezonde Schoolaanpak een hulpmiddel.

Een Gezonde School stimuleert de gezondheid van leerlingen en leerkrachten. De school heeft niet alleen aandacht voor educatie, maar ook voor een gezonde schoolomgeving, signaleren en doorverwijzen, leerlingenzorg en regelgeving. Door deze aanpak onderdeel te maken van het schoolbeleid zorgt de school dat deze gezonde aanpak ook in de toekomst blijft.

De werkwijze gaat uit van wat school al doet, bouwt hierop voort en gaat uit van de wensen en behoeften van de school / leerlingen en ouders. De GGD adviseert en begeleidt scholen in het gehele traject.

Filmpje gezonde school 

Lees meer

Contact: Miriam de Werd, 06-20832252

website GGD 

Gezonde School.nl