GrowWizzKid voor een structurele aanpak van een duurzame en gezonde schoolomgeving

Door Corona is dit thema actueler dan ooit. Veel scholen stoeien met de vraag hoe je zonder extra tijdsinvestering tóch betekenisvol kunt bijdragen aan een duurzame en gezonde schoolomgeving. GrowwizzKid doet dit met een structurele aanpak. Ons lesprogramma is door het RIVM erkend en daarmee een Gezonde School activiteit, passend binnen de vignetten Voeding en Milieu & Natuur. Voor scholen is dit gemakkelijk in te passen binnen visie en beleid.

GrowWizzKid betrekt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's), techniek, wereldoriëntatie, sociale en fysieke schoolomgeving, rekenen, taal en zoveel meer in de lessen. Het is een totaalconcept.

Deelopdrachten innovatief lesontwerp 2021:

- hoe zorg je ervoor dat jouw stageschool met GrowWizzKid, maar zonder extra tijdinvestering, binnen het curriculum met dit thema aan de slag kan gaan?

- hoe zorg je ervoor dat dit structureel wordt opgepakt, ook als jij je stage hebt afgerond? Oftewel: hoe integreer/koppel je dit structureel in welk vak, in welk thema?

Website GrowWizzKid

Contact: Juanita van Bon  06-23476043

 

Met GrowWizzkid ruimte in curriculum voor voedselvaardigheid

Een thema als gezondheid is in deze tijd belangrijker dan ooit. Netwerkpartner GrowWizzKid is daarom blij met haar recente RIVM erkenning als gezonde interventie voor scholen in PO en VO.

Zo kan GrowWizzKid ingezet kan worden bij de invulling van themacertificaat Voeding van Gezonde School. Bovendien sluit de inhoud naadloos aan bij themacertificaat Natuur&Milieu. De Noord-Brabantse makelaar Judith Piek van het overheidsprogramma Jong Leren Eten is enthousiast over GrowWizzKid. “Binnen deze regio wordt gewerkt aan het structureel inbedden van gezondheid en duurzaamheid in het onderwijs via “niet stapelen maar vervangen van lesstof”-programma. Dat komt goed uit want met de unieke lesmethode GrowWizzKid breng je het hele jaar door gezondheid, groen en innovatieve technologie in jouw school op een betekenisvolle, structurele en vakoverstijgende manier.”

Lees meer

GrowWizzKid kan bestaande lesmethodes natuur en techniek volledig vervangen. Je behandelt de lessen naast of in plaats van bestaande lesmethodes, afhankelijk van de visie van de school. De focus ligt op voedselvaardigheid. Leerlingen worden op een ongedwongen manier bovendien bewust van de impact van voedselproductie op de wereld en zichzelf. In deze ‘van hoofd-naar-handen’ aanpak komen de 21ste eeuwse vaardigheden op betekenisvolle wijze aan bod waarbij de kerndoelen natuur en techniek in een doorlopende leerlijn worden afgedekt. Leerlingen bouwen onder andere zélf het binnenteeltsysteem op, ervaren de toegepaste techniek, kweken, verwerken en eten de gewassen, circulariteit ten top! Meer info? Kijk op www.growwizzkid.nl of mail naar juanita@growwizzkid.nl

Via het Ondersteuningsaanbod van Gezonde School of de subsidie Lekker naar Buiten van Jong Leren Eten kan je school rekenen op een tegemoetkoming in aanschafkosten van GrowWizzKid.

Judith Piek j.piek@ggdhvb.nl kan je daarover informeren.

 

RIVM erkent GrowWizzKid als interventie programma

Maart 2020

Ondanks de lastige, verdrietige en soms bizarre situatie waarin we allemaal zitten, zijn er af en toe ook gouden randjes en gelukkig maar! We zijn dan ook supertrots om te vertellen dat ons lesprogramma erkenning krijgt van het als interventie-programma.

Je bent wat je (w)eet - onze missie om voedselonderwijs voor heel Nederland beschikbaar te maken, komt zo steeds een stapje dichterbij.

#LEDitGrow #Voedselonderwijs #Gezondleven #Trots #ggd

 

 

GrowWizzKid en Duurzame Ontwikkelingsdoelen

GrowWizzKid daagt scholen uit op eigen wijze inhoud te geven aan lessen en deze te integreren passend bij hun identiteit en beleid. Voedselvaardigheid en herkomst van (gezonde) voeding hebben we gebruikt om onder andere de kerndoelen natuur en techniek uit te werken. Hierdoor kan betekenisvol leren vanuit een veelomvattend thema worden toegepast. 

Opdracht 2019 lesontwerp voor 3e jaars Pabostudenten

Website GrowWizzKid

Contact: Juanita van Bon  06-23476043

Promofilm GrowWizzKid 

Lees meer

De focus ligt op het aanleren van (voedsel)vaardigheden. Vaardigheden die nodig zijn om gezond te kunnen functioneren in en om bij te dragen aan de kennissamenleving. We gaan letterlijk én figuurlijk uit van GROEI: Betekenisvol leren! Alle thema’s en leerlijnen kunnen aan GrowWizzKid verbonden worden. Het is daarmee geen stapelen, maar vervangen.

Meerlaagsteeltsysteem

Een belangrijk onderdeel van het GrowWizzKid concept is het meerlaagsteeltsysteem met LED verlichting, dat binnen staat en waarin jaarrond geëxperimenteerd kan worden met verschillende teelttechnieken. Het begint met het opbouwen van het complete systeem door de kinderen zelf!

Kinderen ervaren zo welke elementen van invloed zijn voor optimale en gezonde plantengroei. Herkomst van gezond voedsel heeft naast het eigen gezondheidsaspect ook invloed op de directe en indirecte omgeving, nu en in de toekomst.

Met het meerlaagsteeltsysteem van GrowWizzKid worden twee verschillende jaarrond teeltmethodes mogelijk gemaakt: Teelt in aarde(substraat grondmengsel) en waterteelt

Verschillende gewassen worden opgekweekt. Per gewas kan de teeltlaag en de technische omstandigheden door de leerlingen worden ingesteld om optimale kweek te garanderen.

Ook wordt in het seizoen de moestuin niet vergeten!

 

Lesstof: kerndoelen, betekenisvol leren en 21e eeuwse vaardigheden

GrowWizzKid biedt via digitale lessen naast plantenleer en techniek lessen over bijv hefboomeffect en katrollen, situaties aan in de context van hedendaagse maatschappelijke vraagstukken op het gebied van Mens & Samenleving en Natuur en Techniek.

Vanuit de lessen zijn de kerndoelen op praktische wijze geïntegreerd. Voor elke leeftijd bestaan er lessen. Juist ook de jongste kinderen zijn bedreven in kweken en goed te betrekken bij voorlichting over gezonde voeding en de herkomst ervan. Kleuters zijn heel bedreven in water geven in de moestuin en kweken ook al eenvoudige producten als tuinkers in de GrowWizzKid. Zo vormt GrowWizzKid een goede doorlopende leerlijn!
Het programma kan breder worden getrokken: kinderen moeten rekenen en plannen voor optimale systeembenutting. Ook aardrijkskunde, geschiedenis, science en taal komen aan bod. Er wordt vakoverstijgend gewerkt, middels interessante digitale lessen maar ook door uitdagende en betekenisvolle leerarrangementen die een leerkracht zelf (met de kinderen) uitdenkt. Bijvoorbeeld: bereid binnen 3 maanden een verzorgde maaltijd voor je ouders (incl restaurant etc).

De leerlingen verdiepen zich in een bepaald vraagstuk, zoals:

  • Hoe zorgen we ervoor dat iedereen te eten krijgt (hongersnood)
  • Hoe maken we optimaal gebruik van techniek (robotisering)
  • Wat zorgt ervoor dat de mens fysiek gezond blijft of wordt (gezond blijven)

Conform 21e eeuwse vaardigheden staan o.a. samenwerken, theorie in praktijk brengen, experimenteren, uitvoeren en zelf verantwoordelijkheid leren nemen staan iedere les weer centraal.

Lessen

Per les is er een gedeelte speciaal ingericht voor de leerkracht als voorbereiding en afsluiter (klik op de button – voor de leerkracht). Er zijn opdrachten, verwerkingen, soms een practicum, en downloadbare werkbladen (staan met speciale links en pop-ups aangegeven).

De lessen zijn digitaal in stappen opgebouwd. Je kunt ze rechtstreeks via digibord klassikaal behandelen of via een presentatie met hoofdlijnen en kernwoorden. Of kinderen gaan helemaal zelfstandig aan de slag!

Omdat alle lessen uitsluitend online aangeboden worden, garanderen we altijd de meest actuele informatie en thema’s.