You(th) Challenge HGW / Het groene woud

You(th) Challenge HGW is het jongerenprogramma van Het Groene Woud voor de periode 2017-2020.

De You(th)  Challenge is een community voor en door jongeren, waarin jongeren zelf aan de slag gaan om zich in te zetten voor hun eigen leefomgeving maar hen ook blijvend te betrekken bij de leefomgeving om hun heen binnen Het Groene Woud.

De You(th) Challenge speelt een verbindende rol tussen jongeren en hun vragen of initiatieven, maatschappelijke partijen en onderwijs. 

Lees hier meer

Lentekracht en Het Groene Woud

 

Het Groene Woud is het mooie Nationaal Landschap tussen ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven. Maar ook een regionale samenwerking van een veelheid aan organisaties en mensen in dat prachtige gebied. Die samen werken aan het nog mooier en beleefbaar maken van de aanwezige natuur, landschap en cultuurhistorie. Een belangrijk aspect daarbij is het verbinden van stad en ommeland. Het Groene Woud doet dat door te helpen bij het realiseren van uitvoeringsprojecten.

website Het Groene Woud

powerpoint Het Groene Woud

Contact: Johan van Cuyck | alliantiemakelaar en ambassadeur Het Groene Woud

Lees meer

Jongeren - en dus ook het onderwijs - zijn daarbij een belangrijke doelgroep. Net als ondernemers. En omwonenden. Samen met de overheid (gemeenten, waterschappen en provincie) vormen zijn de vier O’s. Een goede samenwerking van de vier O’s vinden wij erg belangrijk. Met oog en begrip voor elkaars belangen. Want alleen ga je misschien wel even sneller, maar samen kom je uiteindelijk toch verder.

Meer informatie: www.hetgroenewoud.com