IVN ‘Heinis Experience’

De natuur in met kinderen kan op talloze manieren. Een voorbeeld is een natuurleerroute.

In een voorgaand jaar hebben enkele pabostudenten een natuurleerroute  de ‘Heinis experience’ ontworpen en uitgevoerd (Zie onderaan *). Anderen hebben een reeks doekaarten ontwikkeld. (Zie onderaan **) Wij, het IVN, zoekt aanvullende mogelijkheden voor dicht bij school:

  • (Digitale) Doekaarten met op elke kaart een eyeopener of eyecatcher te zien, liefst toe te passen in de directe schoolomgeving zoals schoolplein, groenvoorziening daaromheen of straat en perkjes net buiten de school.
  • Een extra mogelijke uitdaging voor jullie de vraag om voor derde of vierde jaars pabostudenten, jullie collegae, een natuurleerroute in de omgeving van de pabo te ontwerpen.

* Trailer IVN 'Heinis Experience'           

 ** Doekaarten

 

Voor uitgebreide informatie: website IVN

contact: Jaco Wijsman

Lees meer

Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid.

IVN/VNW ’s-Hertogenbosch e.o. geeft regelmatig cursussen voor ouders die een school willen ondersteunen bij natuur- en milieueducatie. Meer informatie bij de coördinator van de IVN werkgroep School en Natuur: Jaco Wijsman natuuroudercursus@ivn-s-hertogenbosch.nl.

Meer specifieke informatie over de natuuroudercursus: http://www.ivn-s-hertogenbosch.nl/natuurcursussen-natuur-groot-oudercursus