Jong Ondernemen

Jong Ondernemen is een stichting die vol enthousiasme en deskundigheid scholen al 25 jaar voorziet van praktische ondernemerschapsprogramma’s. Jongeren leren hun ondernemende kant kennen. Ze ontdekken en ontplooien hun talent en ontwikkelen een ondernemende houding. Door de programma’s van Jong Ondernemen sluit het onderwijs goed aan op de huidige maatschappij en het bedrijfsleven. De economie vraagt om ondernemende werknemers en baanbrekende ondernemers. Iedereen is immers ondernemer van zijn eigen toekomst. Lees meer over Jong Ondernemen op de website.

website Jong Ondernemen

Contact: Thera Cornelis