Het KW1C streeft naar ondernemerschapsonderwijs voor alle studenten en medewerkers. Met het begrip ondernemerschapsonderwijs wordt in deze context de aandacht voor ondernemen in het reguliere onderwijs bedoeld. Dit type ondernemerschapsonderwijs is op te splitsen in enerzijds stimulering van ondernemend gedrag en anderzijds bevordering van ondernemerschap.

website KW1C
contact: Suzanne Broeders

Lees meer

Ondernemerschap en ondernemendheid zijn twee verschillende definities die binnen onderwijs hun eigen invulling krijgen. In de definitie van ondernemerschap gaat het om drie kernbegrippen: kansen zien, kansen benutten en creëren van waarde. De eerste twee begrippen betreffen de ondernemende houding; ook wel ondernemendheid.

Belangrijke uitgangspunten ondernemerschapsonderwijs op het KW1C:
• Voor iedereen op elk niveau
• Aansluiten bij bestaande curricula
• Ondernemerschap is ook vakmanschap
• Financieel gewin is niet het enige doel van ondernemen
• Ondernemen moet een bijdrage leveren aan de maatschappij en de eigen community
• Efficiënter omgaan met mensen en middelen
• Iedereen telt.
• Groeimodel van ondernemendheid naar ondernemerschap.
 
Vanuit Ondernemerslift+ ontwikkelt het Koning Willem 1 College (onderwijs)producten die zowel studenten als medewerkers in aanraking laten komen met ondernemendheid en ondernemerschap.

Voor een impressie van deze producten en voorbeelden van ondernemend onderwijs zie www.ondernemendkw1c.nl.

Contact: Suzanne Broeders