Kunstbalie

Kunstbalie werkt samen met het onderwijs, de amateurkunst, de Brabantse gemeenten, provinciale cultuurpartners en maatschappelijke organisaties aan een levendige Brabantse kunstsector. Dit doen we vanuit onze rol als expertisecentrum voor kunsteducatie en kunstbeoefening in Noord-Brabant. Via kunsteducatie ontwikkel je je talent en creatieve vaardigheden. Je maakt kennis met muziek, theater, dans en andere kunstuitingen. Maar je oefent ook in vrij denken en doen. Zo ben je voorbereid op een samenleving die voortdurend verandert.

Website Kunstbalie

Contact: Robin Brugman en Ingrid Ruijgh

Pitch Kunstbalie

Laatste nieuws over samenwerking met Pabo Den Bosch