Let's Play

Let's Play is een prikkelende en inspirerende omgeving waar kinderen zich kunnen verwonderen. Leerkrachten en directies van alle basisscholen, het bedrijfsleven en culturele instellingen dragen hieraan hun steentje bij. Samen voor het ultieme succes: kinderen de kans geven bekende en onbekende talenten bij zichzelf en elkaar te ontdekken en te ontwikkelen.

We blijven bij Let’s Play op zoek naar uitdagende activiteiten voor de kinderen. Dus lijkt het jouw leuk om mee te bouwen aan de toekomst van Let’s Play door het bedenken van uitdagende activiteiten die aansluiten bij de leerdoelen uit het onderwijs of heb jij zelf een gaaf idee wat past bij onze ontdekplek ben je bij ons van harte welkom om dat verder te onderzoeken en uit te werken.

Pitch Let's Play  

SKOPOS / Let's Play Schijndel

Contact: Annemieke Burg