MOL073

Het Mobiel OntdekLab073 (MOL073) biedt iedere basisschoolleerling in 's-Hertogenbosch en omgeving de mogelijkheid om in aanraking te komen met o.a. programmeren, stroomkringen bouwen of zelf een robot ontwerpen. MOL073 beschikt over diverse materialen op het gebied van Technologie en Wetenschap. Iedere SSPOH-school kan gratis gebruik maken van dit uitleensysteem, want het is belangrijk om technologie te integreren in ons dagelijkse onderwijs.  

Het Mobiel OntdekLab 073 wordt mogelijk gemaakt door SSPOH, Knooppunt Technologie 073, Gemeente 's-Hertogenbosch en WTE. 

Locatie:
Kindcentrum Het Stadshart
Kruisbroedershof 31
5211 GX 's Hertogenbosch

website MOL073