NatuurWijs

Natuureducatie start bij NatuurWijs. Al ruim 90.000 kinderen zijn inmiddels met NatuurWijs de natuur in geweest om natuur te beleven en over natuur te leren. De kinderen leren spelenderwijs door zelf te ontdekken over de natuur, met alle zintuigen. Ze zien, horen, voelen en ruiken de natuur. Zelf een duizendpoot over je hand laten lopen, of een vossenhol ontdekken, maakt beslist meer indruk dan een plaatje uit een boek.

Filmpje NatuurWijs

Website: https://www.natuurwijs.nl

Contact: Margaret Notté

Lees meer

Wij verzorgen al 15 jaar in heel Nederland natuurdagen in schoolverband aan kinderen van groep 1 tot en met groep 8. Daarbij trekt een klas drie hele dagen verspreid over het schooljaar de natuur in met een deskundige NatuurWijzer. De NatuurWijzer heeft beroepsmatig kennis van de natuur en is getraind door NatuurWijs in didactische vaardigheden.

Het natuurgebied en de inhoud van de natuurdagen worden in overleg met de leerkracht gekozen. Er kan worden aangesloten bij de natuurmethode of thema’s op school. Daarbij sluiten we aan bij de kerndoelen 39, 40 en 41 en de bijbehorende TULE leerdoelen. De natuurdagen kunnen daardoor lesvervangend worden ingezet. Alle activiteiten op een dag passen binnen een gekozen concept (bijvoorbeeld voedselketen) en worden gekoppeld aan de leefwereldcontext van de kinderen. Daardoor wordt het dagprogramma een logisch geheel. Voorafgaand aan de natuurdagen geeft de leerkracht een voorbereidende les in de klas en na afloop een verwerkingsles.
Om leerkrachten te ondersteunen bij buitenonderwijs op het groene schoolplein of in de omgeving van de school, staan op de website ruim 100 activiteiten die leerkrachten buiten met kinderen kunnen doen. Deze zijn gratis te downloaden. https://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

Fontys studenten kunnen ons helpen door innovatieve natuurlessen te ontwerpen.

- Dat kunnen voorbereidings- of verwerkingslessen voor in de klas zijn, passend bij een natuurdag met een NatuurWijzer.

- Natuuropdrachten voor op en rond het schoolplein, die leerkrachten gratis van onze website kunnen downloaden.

- Buitenlessen met rekenen, taal of andere vakken, in combinatie met natuur.

- Óf lessen specifiek gericht op duurzaamheid.