Onderwijs helpt Onderwijs bij talentontwikkeling met techniek

Onderwijs helpt Onderwijs bij talentontwikkeling met techniek (OhO-t)
Op veel basisscholen komt natuur- en techniekonderwijs te weinig aan de orde. Leerkrachten hebben daar moeite mee. Om die te helpen zijn in de afgelopen jaren, met hulp van pabo- en ROC-studenten, lessenreeksen ‘Onderwijs helpt Onderwijs’ (OhO) ontwikkeld. Het zijn technieklessen over Licht, Lucht, Constructie, Elektriciteit en Programmeren.

Pitch Onderwijs helpt Onderwijs 2020

Lees meer

Dit lesmateriaal is voor leerkrachten eenvoudig te behandelen, dankzij de stapsgewijze opzet van de lesbrieven, dankzij de daarbij behorende power point met vragen en illustraties en dankzij de goed omschreven praktijkopdrachten.

In 2019 hebben Pabo-studenten Iris en Lisa een innovatief lesontwerp gemaakt met programmeren in combinatie met het maken van een dans en het ontwerpen van mode.

 

Toetsen van talentontwikkeling met technieklessen over Lucht

Wat bij natuur- en techniekonderwijs in Nederland ontbreekt, is een landelijke toets daarover. Dat is de reden waarom dit onderwijs zo verschillend aandacht krijgt in het basisonderwijs en onderbouw vmbo.

SLO heeft landelijke Kerndoelen geformuleerd, ook voor natuur en techniek, maar uitwerkingen daarvan worden aan de scholen overgelaten. De OhO-lessenreeksen zijn uitwerkingen van die Kerndoelen. Wij willen daar graag, samen met pabostudenten, een landelijke toets aan toevoegen. Zo kunnen basisscholen bij het domein natuur en techniek over een gelijk speelveld gaan beschikken, vooral om het profiel van Nederlandse leerlingen een extra accent te geven.

 

De OhO-opdracht 2020
Verdiep je in het lesmateriaal over Lucht. Maak daarna bij dat materiaal een serie ‘Cito’-vragen. Verzorg een techniekles Lucht op je stageschool. Leg de keer daarna aan de leerlingen jouw ‘Cito’-toets voor en observeer het effect van deze lesmethode op talentaccenten bij de leerlingen.

 

Bijgevoegd: een paar suggesties voor ‘Cito’-vragen bij het onderwerp Lucht.

 

Klaas Stegeman, Dick de Jong, 2020

www.oho-t.nl

 

 

 

Concept-voorbeelden van ‘Cito-vragen’ bij het onderdeel Lucht

(1)

In 1968 werd een onwaarschijnlijk wereldrecord verspringen van 8.90 meter gehaald

Waar gebeurde dat?

 1. In Zwitserland
 2. In Japan
 3. In Mexico
 4. In België

 

Antwoord: In Mexico.

 

(2)

 Welke bijzondere gunstige omstandigheden waren daar?

 1. Een ideale temperatuur op een hoogte van 2240 meter
 2. Veel zuurstof op die hoogte
 3. IJle lucht met toegestane rugwind.

Zie kort filmpje.

 

(3)

Bij windstil weer kan Lucht molenwieken niet in beweging brengen. Omdat:

 1. Molenwieken zeer zwaar zijn.
 2. Er te weinig zuurstof in de lucht zit.
 3. Luchtdeeltjes geen druk uitoefenen op de wieken.

 

(4)

Bij windstil weer kan Lucht een vliegtuig in beweging brengen. Omdat:

 1. Vliegtuigen de vorm van vogels hebben.
 2. Vliegtuigen motoren hebben die zorgen voor een sterke luchtstroom.
 3. De luchtdruk binnen het vliegtuig anders is, dan daar buiten.

 

OhO-t werkt samen met twee Pabostudenten aan innovatief project

In opdracht van de Pabo moeten derdejaars studenten een 'innovatief onderwijsontwerp' maken in samenwerking met een externe instantie.

Iris van Hemert en Lisa Minkels werkten vanaf september tot en met december 2019 samen met Onderwijs helpt Onderwijs aan een innovatieve lesontwerp. Doel was: extra lessen bouwen rondom de bestaande online lessen Programmeren van OhO. Iris werkte dit uit op haar stageschool bs Het Palet met programmeren van dans en drama. Lisa deed dat met programmeren rondom kleding of meubels maken op KC Westerbreedte. Zij deden dit onder begeleiding van OhO en gedeeltelijk in samenwerking met studenten van het Koning Willem 1 College.

Op 15 januari 2020 presenteerden zij hun innovatieve ontwerp, samen met alle andere derdejaars Pabostudenten uit Den Bosch en Veghel, aan zo'n 160 belangstellenden in de hal van het Provinciehuis.

Lees hier meer

 

OhO-t

Jongeren in opleiding vormen een goudader in onze samenleving, die nog nauwelijks is aangeboord. Het OhO-t-project laat zien, hoe jongeren in staat zijn een prachtige bijdrage te leveren aan onderwijskundige, economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland.

website OhO-t   

contact: Klaas Stegeman of Dick de Jong

Video Onderwijs helpt Onderwijs

 

Lees meer

Tot nu toe hebben ca. 6500 basisschoolleerlingen op 30 po-scholen binnen de stichtingen Signum, ATO en KW1C in Den Bosch e.o. met de OhO-t-methode gewerkt. Daarbij waren zo’n 100 techniekteams betrokken met ca 400 leerlingen en studenten uit het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs. Dankzij zo’n 80 pabostudenten van de Fontyshogeschool hebben de verschillende technieklessen een sterk onderwijskundig stempel meegekregen.