Raemwerk Onderwijsontwikkeling

Raemwerk Onderwijsontwikkeling is opgezet door Jan Raemaekers.

"Na mijn studie onderwijskunde ben ik een aantal jaren werkzaam geweest bij de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daar heb ik onderzoek verricht naar de korte en lange termijn effecten van nascholingscursussen, Effectieve instructie en doelmatig klassenmanagement van Veenman en Begrijpend leesprogramma's van Aarnoutse.

 

Lees meer

Sinds 1995 ben ik werkzaam als adviseur. Mijn expertise ligt vooral bij de keuze en invoer van taal-, lees- en rekenmethodieken en het ontwikkelen van taal-, lees- en rekenbeleid. Tevens ben ik betrokken bij landelijke taal/leesprojecten, waarbij de uitgangspunten van interactief onderwijs centraal staan (PO-raad, AVS, School aan Zet).

Het mooie van dit werk is om landelijke ontwikkelingen, schoolspecifieke wensen en werken in de klas succesvol met elkaar te verbinden.

Onderwijskundig leiderschap speelt een centrale rol om te zorgen voor duurzame schoolontwikkeling, directie en management zijn nadrukkelijk betrokken bij de uitvoering. En leerlingen in de klas profiteren meetbaar van alle inspanningen".

Daarnaast is Jan ook lid van het Programmateam 'sH Ondernemend Onderwijs, waar hij als onderzoeker en onderwijsdeskundige het team ondersteunt.

website Raemwerk Onderwijsontwikkeling

contact: Jan Raemakers

telefoon: 06 - 51 90 65 67