Stadsarchief Oss

Het Stadsarchief Oss brengt gevraagd en ongevraagd mensen in aanraking met de lokale geschiedenis. Binnen en buiten de muren van het archief. We hebben een kleine maar mooie collectie met onder andere heel veel beeldmateriaal, we organiseren lezingen, tentoonstellingen en allerlei andere activiteiten, we maken boeken en tv-programma’s. Ook coördineren we activiteiten in de hele gemeente, zoals de Open Monumentendag. We zijn een kleine maar actieve organisatie met 3 medewerkers en 13 vrijwilligers en we zijn onderdeel van de Bibliotheek Oss.

Educatie is een belangrijke taak van het Stadsarchief. We willen jong en oud bewustmaken van het verleden van hun directe leefomgeving en willen hen verbanden laten leggen tussen heden, verleden en toekomst. Dit kan op allerlei niveaus. We hebben stadstochten met acteurs, leskisten en speurtochten en we werken graag met scholen samen om maatwerk te leveren.

Heb je een stageschool in Oss of omgeving en heb je interesse in geschiedenis? Kom dan even kennismaken!

Bekijk hier de Powerpointpresentatie om een idee te krijgen van de collectie en de werkzaamheden van het Stadsarchief Oss

 

website Stadsarchief Oss

Contact: Martine Eerelman

Film 'De Bende van Oss' in Lego van Stadsarchief Oss