STOOOM

De wereld verandert in een snel tempo. Kennis blijft belangrijk maar ook vaardigheden als creativiteit, samenwerken, probleemoplossend handelen en digitale geletterdheid moeten ontwikkeld worden. STOOOM is een initiatief vanuit Filios Scholengroep, SAAM*scholen, Het Hooghuis Stadion, Talentencampus Oss, Muzelinck centrum voor de Kunsten en NOBB Bibliotheek Oss. Samen willen we dynamische, innovatieve omgevingen creëren waar kinderen tussen de 4 en 14 jaar worden uitgedaagd om te onderzoeken, ontdekken en te ondernemen.

Als PABO-student ben je op zoek naar de meest effectieve manieren om snel veel ervaring in het onderwijs op te doen. Werk je in ons STOOOMlab dan... lees onder meer

Website STOOOM, contactpersoon: Tessa van Zadelhoff

Film over het uitleensysteem van STOOOM

Filmpje STOOOM

Lees meer
  • kom je in één stageperiode in contact met veel verschillende groepen leerlingen uit het basisonderwijs.
  • werk je met nieuwe technologieën die steeds belangrijker worden in het onderwijs zoals VR?AR, 3D ontwerpen, science, digitale geletterdheid en meer.
  • heb je contact met vele leerkrachten uit minstens drie verschillende stichtingen uit de regio Oss en omgeving. Daarnaast werk je samen met professionals zoals vakleerkrachten, ondernemers en medewerkers van culturele instellingen zoals de bibliotheek en de Muzelinck.
  • ontwerp je innovatieve activiteiten voor leerlingen en begeleid je leerlingen in het STOOOMlab.
  • ervaar je mogelijkheden in de samenwerking tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
  • nodigen we je uit om deel te nemen aan de professionaliseringsactiviteiten van het Steamteam zoals bijvoorbeeld een workshop 3D ontwerpen.
  • werk je mee aan public relations van het STOOOMlab. Dus je ervaring met social media en bloggen komt goed van pas.
  • ofwel: niets leren is bij ons niet mogelijk!