Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Zij maken technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Pitch Techniek Nederland voor Pabostudenten september 2020

website Techniek Nederland

contact: Eef Smits