Transvorm

Transvorm is het samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor en met aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding. OO 'sH kwam in contact met Transvorm tijdens het LOB-overleg van de VO-scholen in Den Bosch. Deze kennismaking biedt zeker kansen tot samenwerking in de toekomst. 

Transvorm heeft 2 sites: www.transvorm.org richt zich meer op de werkgevers en bevat diverse kennissites.  www.brabantzorg.net  is de vacature site, waar o.a. veel info te vinden is over activiteiten die plaats vinden in het kader van voorlichting etc.

Lees meer

Onze missie

De centrale missie van Transvorm is het bijdragen aan de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsvoorziening in de sector zorg en welzijn. Deze missie kan alleen worden volbracht als er optimale kennis over de regio, zorgmarkt, opleidingsmarkt en arbeidsmarkt in de organisatie aanwezig is. Door kennis en kwantitatieve en kwalitatieve informatie op deze gebieden te verzamelen, bundelen en verspreiden, kan Transvorm een rol vervullen die daadwerkelijk het verschil maakt.

  • Wij werken primair voor werkgevers;
  • Wij werken op uitvoerend, management en bestuurlijk niveau;
  • Wij werken intensief samen met onderwijs en overheid;
  • Wij zijn zichtbaar voor alle partijen.