Vereniging Industriewater en Rendabel Water

De Vereniging Industriewater (VIW) is de belangenbehartiger van bedrijven en instellingen in Noord-Brabant die zelf grondwater oppompen, die water betrekken van een waterleidingbedrijf, oppervlaktewater gebruiken, of afvalwater lozen. Denk daarbij aan Heineken Den Bosch. Lees meer over hun betrokkenheid bij het project Rendabel Water op deze website.

website Vereniging Industriewater 

contact: Secretariaat Vereniging Industriewater  

tel: 06 - 47 08 18 17 (bereikbaar op dinsdag- en vrijdagochtend)