Bedrijven presenteren zich aan 3e jrs. Pabostudenten

Op 9 september 2020 presenteerden zich een twintigtal organisaties digitaal aan de 3e jaars studenten van Pabo Den Bosch en Veghel. Al deze externe instanties hebben een mooie opdracht voor de studenten in petto, die zij komende drie maanden bij die organisatie kunnen gaan uitvoeren. 

In het derde jaar hebben Pabostudenten de opdracht, naast school en stage, ook een innovatief lesontwerp te ontwikkelen in samenwerking met zo'n externe instantie.

Lees meer

Van musea tot (klasse)boeren en van de technische tot de culturele sector, velerlei richtingen waren deze ochtend vertegenwoordigd. Klik voor meer info over deze organisaties op deze link.

Studenten hadden pitches van de bedrijven op de site van OO 'sH bekeken en mochten deze ochtend drie instanties bezoeken. In de komende twee weken maken zij dan een keuze met welke instantie ze komende maanden gaan samenwerken aan een lesontwerp. Na een tussentijdse evaluatie in oktober, volgen in december 2020 de eindpresentaties van de studenten, waarbij zij -samen met de gekozen organisatie- hun innovatieve lesontwerp mogen tonen en vervolgens gaan uitvoeren op hun stageschool.