'Onderwijs met impact ontwerp je samen'

Ook dit jaar werken 3e (en sommige 2e) jaars Pabo Studenten uit Den Bosch en Veghel samen met een externe instantie met als doel: betekenisvol vakintegratief onderwijs ontwerpen en uitvoeren op de stageschool.
Deze samenwerking is al jaren een succesformule binnen Fontys en heeft al veel mooi innovatief onderwijs opgeleverd waar leerlingen, leerkrachten, organisaties en onze studenten met veel plezier en trots op terugkijken.
Op 15 september j.l. was de kennismaking tussen deze organisaties en studenten. Op de site van OO 'sH konden studenten zich voorafgaand al oriënteren d.m.v. informatie en pitches van de meewerkende instanties.
Het was een drukke en vruchtbare ochtend, waarbij veel informatie werd uitgewisseld.
Vóór 22 september 2021 kiezen en benaderen de studenten de organisatie waarmee zij willen samenwerken. T/m december wordt aan het project gewerkt. Op 19 januari 2022 worden de resultaten groots aan de buitenwereld gepresenteerd.
Hieronder vind je een foto impressie van de bijeenkomst op 15 september j.l.