Netwerkbijeenkomst co-creatie en talentontwikkeling

Helaas kon deze netwerkbijeenkomst door omstandigheden niet doorgaan. Er wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Wie is er verantwoordelijk voor mijn succes?

Dat ben ik zelf, toch?

Woensdagavond 18 november organiseren wij een digitale netwerkbijeenkomst over co-creatie tussen ouders, leerlingen en docenten. We gaan in op het belang van de verbinding en samenwerking in de 'gouden driehoek' (leerling, school én ouders) en alle belangstellenden zijn hierbij uitgenodigd. Gezamenlijk komen we tot bredere inzichten en zullen we ons inleven in elkaars verschillende perspectieven om zo bij te dragen aan een succesvolle (school)carrière van onze leerlingen.

Ben jij leerling, docent of ouder en wil je graag meedenken? Meld je dan aan via sh.ondernemendonderwijs@gmail.com!