'Creatief kijken naar problemen', HAS Hogeschool, 24-11-2017

Matthijs Bosman, beeldend kunstenaar en creatief denker liet de aanwezigen aan de hand van voorbeelden zien hoe je problemen anders kunt aanvliegen. En creatief naar problemen kijken geeft verrassende oplossingen, dat bleek overduidelijk. Hij liet ons zien hoe onmogelijke zaken mogelijk kunnen worden, gewoon door er anders naar te kijken. Lees hier meer over.

Met deze creatieve inspiratie van Matthijs zijn de deelnemers vervolgens in groepen aan de slag gegaan met de centrale vraag:

Wat hebben een zorgzame samenleving, duurzaamheid, circulaire aanpak en sociaal ontwerpend leren met elkaar te maken? Wat hebben ze aan elkaar en hoe kunnen ze op creatieve manieren elkaar versterken en in onze omgeving een plek vinden/krijgen? En hoe kan ik daar mijn idee of vraagstuk mee aanpakken en oplossen?

Lees meer

   

Na het ophalen van de verschillende ideeën en vraagstukken volgde een inspirerende brainstorm in de groepen. Wat leverde dit voor inzichten op?

Uit de groep van Apolline en Lucas:

Om een duurzame samenleving te creëren is een circulaire aanpak met sociaal ontwerpend leren nodig. Sociaal ontwerpend omdat je elkaar nodig hebt om tot de oplossing/vernieuwing te komen, en circulair omdat je alle betrokken partijen (bijvoorbeeld studenten/leerlingen, bedrijven, leerkrachten) onderdeel maakt van de oplossing -> ieders behoeften meenemend (voor onderzoek voor nodig). Op die manier is het een oplossing met een sterk fundament en voor de lange termijn. 

Er is, als je zoekt, altijd het 'goud puzzelstukje', zoals Matthijs Bosman zei!

Uit de groep van Bram en Margo:

- Hoe kunnen we de verbinding leggen tussen het onderwijs en wat er in de samenleving speelt?

- Hoe kunnen we leren anders te kijken, kansen zien in de samenleving?

- Hoe worden we wie we echt willen zijn? Zonder afgeleid te raken van alles om ons heen!

Wat in de reacties boven kwam drijven:

  • Ruimte geven aan zowel de docent als de student
  • Voor eigen inbreng
  • Eigen verantwoordelijkheid
  • Onderzoekend leren
  • Probleemgericht onderwijs
  • Docent is coach, geen hoorcollege
  • Fouten maken moet

Uit de groep van Amy en Odilia:

Onze groep heeft de hoofdvraag losgelaten en gekeken naar de problemen/vragen omtrent het onderwerp van de dag.

Een van de deelnemers had een vraag hoe de recycling op school beter kan? Na uitwisseling over en weer kwam het volgende idee uit de bus: het geld dat bespaard wordt door goede recycling, wordt in een grote spaarpot gedaan. Hier mogen de leerlingen aan het einde van het jaar iets voor bedenken of organiseren dat voor alle leerlingen mooi of goed is. Bijvoorbeeld een nieuwe “chill” bank of een activiteit, enz. De vraag-eigenaar kan hier mee verder en gaat nu kijken hoe hier een opdracht aan verbonden kan worden.

Een andere deelnemer moet een les, die ze normaal voor 6 personen geeft, nu voor 60 personen geven. We hebben gespard over hoe ze dit nu kan aanpakken. Hier kwam uit: Kijk eens of je een campfire kan regelen. Waarbij eerst een deel informatief is en erna interactie met de leerlingen is, waarbij je met z’n allen in een kring zit, wat er voor zorgt dat iedereen gestimuleerd wordt om mee te doen!

Uit de groep van Yasheley en Anna:

Onze vraag was; hoe kunnen we zwerfafval verminderen rondom het Paleiskwartier en de snoeproutes.  

Allerlei ideeën kwamen ter tafel. Deze werden geclusterd.

Voorbeelden: het leuk maken van afval opruimen, eigenaarschap van het probleem, zichtbaar maken van het probleem door middel van kunst en bewustwording.

Deze ideeën zullen meegenomen worden in het onderzoek.

Ons groepje had als opmerkelijke reactie "falen mag! Uit dingen die falen leer je meer dan uit een geslaagd voorbeeld".

Uit de groep van Jan en Pepijn:

Alle deelnemers aan tafel hebben hun eigen probleem, idee of vraagstuk ingebracht. De poging om dit te koppelen aan creativiteit, duurzaamheid of een circulaire aanpak verliep iets minder makkelijk dan gedacht. Uiteindelijk hebben we vooral een verdieping aan kunnen brengen en hebben de deelnemers afspraken voor samenwerking met elkaar gemaakt. Een van de vragen had betrekking op het vergroten van de gastvrijheid van de HAS. Een andere vraag op het hoog houden van de motivatie van o.a. de 1e jaars studenten. Weer een andere vraag had betrekking op het zeer actuele probleem van (on)voldoende studenten in de techniek. Of ‘Hoe omgaan met een open source mentaliteit in een gesloten cultuur?’. Veel vragen, weinig pasklare antwoorden, maar gelukkig zei iemand: Waar leren het doel is, bestaat mislukking niet! En zo is het!