Voortgang keuzeproces

Op 13 oktober 2021 werden alle betrokken 'externe instanties', de organisaties waarmee studenten komende tijd samenwerken aan impactvol onderwijs, uitgenodigd voor een digitale bijeenkomst waarin het verloop van die samenwerking werd besproken. 

De aanwezig maakten deze middag de balans op, hoe iedereen in dit proces gevaren is, hoe de samenwerking er op dit moment voor staat en wat het team van Pabo en OO 'sH daarin voor hen zou kunnen betekenen. Vragen als: waar loop je als organisatie tegenaan? Waar wil je meer/andere ondersteuning? Is er voldoende begeleiding? Kan het anders, c.q. beter? Wat vind jij of jouw organisatie top? Heb je tips en tops voor andere bedrijven c.q. organisaties die mee doen?

Het bleek weer dat goede communicatie onontbeerlijk is. Alle opgehaalde feedback werd gebundeld en verwerkt in een Informatiebulletin. Dit bulletin is inmiddels ter beschikking gesteld van alle betrokken instanties en wordt zeker meegenomen in het curriculum voor komende jaren.

Lees hier het Informatiebulletin met daarin doelen, kaders, fasering, verwachtingen en data