Eindpresentaties studentmedewerkers OO 'sH

Op 31 januari 2020 was het - zoals gebruikelijk - een feestelijke en inspirerende afsluiting van de halfjaarlijkse stageperiode van de studentmedewerkers van OO 'sH. Dit keer was de bijeenkomst op de Pabo Den Bosch.

Aan een mooie groep belangstellenden uit het netwerk en familie toonden de studenten, ieder met een persoonlijke presentatie, waaraan zij hebben gewerkt van september 2019 tot en met januari 2020 en wat zij daaruit hebben geleerd. 

Johan, Lilia, Ebony, Colin, Marjolein en Stef lieten zien dat zij elk vanuit hun opleiding en interesse aansluiting hebben gevonden bij een hoofdproject en daarnaast nog minimaal twee andere projecten van OO 'sH. Meer over hun presentatie lees je hier binnenkort.

Wij zijn heel blij dat al deze ervaring voor Ondernemend Onderwijs beschikbaar blijft doordat Johan, Lilia, Colin en Marjolein nog een half jaar bij ons doorgaan. Je hoort of ziet komende maanden zeker nog van hen.