Gezonde leefstijl creëren door betekenisvol onderzoekend leren, 26-10-2018

Apolline Mol (teamlid OO 'sH) en studentmedewerkers Chris Artist en Femke Neppelenbroek organiseerden deze netwerkbijeenkomst bij en met Kindcentrum De Terp. Zij heetten aanwezigen van harte welkom, waarna Jolande Bastmeijer, directeur van KC De Terp en coördinator bij WTE Den Bosch e.o. (Wetenschap, Technologie en Excellentie), het woord kreeg en officieel deze netwerkbijeenkomst opende.

Lees meer

Jolande Bastmeijer vertelde over het project van WTE en SSPOH (Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs 's-Hertogenbosch) dat zij coördineert en maakte een koppeling tussen dit project en het thema van de netwerkbijeenkomst.

Yves Houben, onze gastspreker leidde vervolgens de bijeenkomst in. Yves is trainer, ontwikkelaar en gespecialiseerd in onderzoekend en ontwerpend leren. Hij liet hierbij de aanwezigen op een interactieve en opbrengstgerichte manier ervaren wat betekenisvol onderzoekend leren in de praktijk inhoudt. Iedereen stond daardoor meteen op scherp.

Het beweegteam van KC De Terp (video), De GGD: De Gezonde School en MicroBits presenteerden als eerste groep organisaties hun good-practice over een gezonde leefstijl creëren door betekenisvol onderzoekend leren. Aan het einde van hun presentaties stelden zij vanuit hun organisatie een vraag gericht op samenwerken aan het publiek. Deze persoonlijke vragen werden meegenomen in de brainstormsessies, die hierna volgden. Aanwezigen gingen tijdens de brainstormsessies met een thema naar keuze aan de slag: bewegen, voeding, techniek en natuur.

In de eerste brainstormronde stonden de vragen 'wat wil ik' en 'wat kan ik' centraal. Bij 'wat wil ik' koos iedereen één ambitie die zij vandaag verder wilden uitwerken. Daarna gingen zij bij 'wat kan ik' zo breed mogelijk nadenken over wat zij al in huis hebben om hun gekozen ambitie te bereiken en welke talenten zij als organisatie kunnen inzetten om anderen te helpen. 

En om binnen het thema gezonde leefstijl te blijven organiseerde Juul Wijnen, eigenaar van RekenGym, na deze brainstormsessie een energizer en een minuutje mindfulness. Dit zorgde voor een leuke ontspanning en daarna kon er weer met frisse hersens geluisterd worden naar de laatste twee presentaties.

GrowWizzKid en De Buitenschool presenteerden hun good-practices in deze ronde. Zij stelden ook een vraag gericht op samenwerken aan het publiek die mee werd genomen in de tweede brainstormsessie die hierop volgde. De presentaties en inspiratie van alle vijf de good-practices werden meegenomen in de laatste brainstormsessie, waarin de vraag 'wat heb ik nodig' centraal stond. Bij de vraag 'wat heb ik nodig' hebben de aanwezigen nagedacht over welke samenwerkingen zij nodig hebben om hun gekozen ambitie (wat wil ik) te realiseren. Dit was het moment waarop scholen, organisaties en studenten afspraken hebben gemaakt met elkaar.

Tenslotte zijn de opbrengsten en ervaringen per thema brainstormgroep plenair opgehaald. Hierin kwam naar voren dat men naar huis ging met concrete handvatten en afspraken die zij meteen in hun eigen praktijk konden inzetten. Ondernemend Onderwijs 'sH kijkt terug op een betekenisvolle en succesvolle netwerkbijeenkomst. Wij zullen de partijen die aanwezig waren tijdens deze bijeenkomst verder ondersteunen in het aangaan van structurele samenwerkingen. Wordt vervolgd!