Evaluatie samenwerking bij Innovatief Onderwijs Ontwerpen

Ondernemend Onderwijs 'sH en Pabo organiseerden deze netwerkbijeenkomst op 14 oktober 2020 speciaal voor externe instanties die betrokken zijn bij het innovatieve ontwerpen van 3e jaars studenten van Pabo Den Bosch en Veghel. Al jaren komen hier prachtige ontwerpen en producten uit voort.

Ondernemend Onderwijs begeleidt in dit proces met name de verbinding van de studenten met deze externe organisaties.

Deze middag werden de betrokken organisaties in de gelegenheid gesteld hun ervaringen met elkaar en de organisatie uit te wisselen om zo tips te geven, onduidelijkheden weg te nemen en verbeterpunten op te halen voor toekomstige samenwerkingen. De opbrengst van deze middag zal worden meegenomen in het draaiboek voor de komende schooljaren.

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst