LOB (Loopbaan oriëntatie) netwerk

Met de eindpresentatie van het Europese project Outside In Inside Out (OIIO) op 31 januari 2019 is de gemeente Den Bosch een andere weg ingeslagen voor Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB). Voor een toekomstbestendig LOB is het noodzakelijk dat de zoektocht en ervaringen van leerlingen naar hun toekomstige loopbaan worden ingepast in het totale onderwijscurriculum en zij zo veel mogelijk door ervaringen in de werkelijke samenleving op zoek kunnen gaan naar hun bestemming. In het Europese project OIIO zijn hiervoor prachtige handvaten ontwikkeld mede door de 3 deelnemende VO-scholen uit onze stad. Ds. Pierson, St Jans en Rodenborch trokken hierbij de kar voor belangrijke onderdelen als het trainingsprogramma (io 04) en de toolbox (io 05). 

Zie hiervoor: http://www.lob-netwerk.nl/outside-in-inside-out/

Zie voor de eindproducten van OIIO: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-NL01-KA201-022962

Lees meer

De gemeente Den Bosch heeft Ondernemend Onderwijs  de opdracht gegeven om de VO-scholen te ondersteunen in de verdere professionalisering en doorontwikkeling van een toekomstbestendig LOB. Specifiek ten behoeve van het lokale LOB netwerk gaat Ondernemend Onderwijs:

  • de aanbevelingen en producten vanuit het project Outside In Inside Out lokaal helpen implementeren. De focus ligt daarbij op het belang van arbeidsmarktinformatie en het opbouwen van een duurzame samenwerking met bedrijven in LOB.
  • Aansluiting vinden op de regionale interventies (Agrifood) op het gebied van talentontwikkeling/LOB. Voortbordurend op het succes van het netwerk in het verleden (sinds 2009) daarbij de regionale uitgangspunten volgen waar dit kan, met nadrukkelijk voldoende ruimte voor lokale invulling (couleur locale) en voorbeelden.
  • Een online platform ontwikkelen in nauwe samenhang met het netwerk.
  • Speciale aandacht geven aan de doorgaande leerlijn binnen LOB: de focus ligt daarbij op de overgang PO/VO en VMBO/MBO

Regelmatige ontmoetingen van de scholen in het LOB-netwerk blijven hiervoor wenselijk.

De bijeenkomst van 13 maart jl. leverde een eerste inventarisatie op van de ontwikkelingen en wensen van de betrokken scholen. Tussentijds vinden persoonlijke afspraken plaats bij de afzonderlijke scholen.

Tijdens de LOB bijeenkomst van 16 mei 2019 van 15.00-17.00uur bij het Rodenborch College zal hieraan weer een gezamenlijk vervolg worden gegeven. VO-scholen uit ’s-Hertogenbosch worden hiervoor van harte uitgenodigd!

 

Margo van den Oord, maart 2019