Meer techniek in het onderwijs

Al een tijdje is het één van de meest besproken onderwerpen binnen Ondernemend Onderwijs ‘sH: meer techniek in het onderwijs. We zien een groeiende vraag naar kennis en verbinding bij dit onderwerp. Daar werd tijdens deze netwerkbijeenkomst van 24 februari 2021 op ingesprongen.

 

 

Lees meer

Lees en bekijk hier het verslag van deze netwerkbijeenkomst

Impressie van de netwerkbijeenkomst

We konden ons deze middag verheugen op een grote opkomst en een mooie diversiteit aan gasten, zoals studenten die nog veel over het onderwerp wilden weten, leerkrachten en mensen uit het bedrijfsleven met meer ervaring en kennis over het onderwerp.
Daarnaast hadden wij drie externe sprekers uitgenodigd die allen op eigen wijze kansen, mogelijkheden en inspiratie kwamen delen. Dit waren Eef Smits van Techniek Nederland, Zoé ten Brink van Bossche Vakschool en Maarten van der Vaart van Tausch.

Na een leuke 'ijsbreker', in de vorm van een techniekproefje, dat je zelf ook zou kunnen doen met je klas, startte het centrale gedeelte waarbij de drie sprekers hun ervaringen met de groep deelden in de vorm van een inspirerende pitch.

Vervolgens verdeelden de gasten zich over de drie digitale kanalen voor verdiepende gesprekken. In elk gesprek stond een vraag centraal, die door de spreker en gasten werd uitgediept. Er was volop gelegenheid ideeën, ervaringen en visies uit te wisselen over hoe je meer techniek in het onderwijs zou kunnen inbedden.

Aan het eind van de bijeenkomst werd er met de hele groep een terugkoppeling gemaakt en hebben we de gasten gevraagd aan te geven welke mooie transfermogelijkheden zij zagen. Er zijn deze middag veel ideeën uitgewisseld, nieuwe contacten gelegd en de gasten gaven aan dat zij hierdoor geïnspireerd zijn om meer te doen met techniek in hun lessen.

Mocht jij dit onderwerp ook interessant vinden, er meer over willen weten, zelf meer techniek in het onderwijs willen brengen of in contact komen met de externe gasten? Neem dan contact met ons op en wij helpen je op weg!