Van leerachterstand naar talentvoorsprong

Wat als we kijken naar talenten in plaats van achterstanden en naar mogelijkheden in plaats van belemmeringen?

Het is een onderwerp waar we de laatste tijd veel over horen: leerachterstanden van kinderen. Echter denken we bij OO liever in mogelijkheden en kansen. Om die reden hebben wij ons, tijdens de netwerkbijeenkomst, gefocust op talent voorsprong.

Op woensdag 24 maart organiseerden wij de netwerkbijeenkomst: ‘Van leerachterstand naar talentvoorsprong.’ In deze netwerkbijeenkomst onderzochten we mogelijkheden en inspireerden we elkaar om uit te gaan van de kracht van de leerling.

Na een kort welkom hielden de drie gastsprekers een pitch over de manier waarop zij in hun eigen organisatie talentontwikkeling stimuleren. Wij hadden als Ondernemend Onderwijs drie externe sprekers uitgenodigd die ieder op hun eigen manier de kansen, ervaringen en inspiratie van talentontwikkeling kwamen delen. Dit waren Apolline Mol van Apolearn, Hilde Kluitmans van Wittering.nl en Kim Cleijn van de Kwartiermaker. 

Vervolgens gingen we uit elkaar in drie groepen. Elke groep ging met één gastspreker en elkaar in gesprek met als doel: kennis delen, inspiratie opdoen en andere vormen van talentontwikkeling ontdekken. Deze gesprekken werden gevoed door de expertise en manier van kijken van onze gastsprekers. Ook de andere deelnemers deelden hun ideeën, ervaringen en visies over talentontwikkeling. Je kon aansluiten bij twee van de drie gesprekken. De opgedane kennis is direct toepasbaar!

Aan het eind werd er een terugkoppeling gemaakt met de gehele groep en hebben we de gasten gevraagd na te denken over mooie transfers. Er zijn tijdens de bijeenkomst mooie gesprekken ontstaan en gasten gaven aan geïnspireerd te zijn. Zij wilden graag met elkaar in gesprek blijven. 

Mocht jij dit onderwerp ook interessant vinden, er meer over willen weten, jouw visie op talentontwikkeling willen delen of in contact komen met de externe gasten? Neem dan contact op met Ondernemend Onderwijs en wij helpen je op weg!

Klik hier voor het mooie uitgebreide verslag