Ook online een succes!

Woensdag 13  januari 2021 was het weer zover! De jaarlijkse presentaties van de hoofdfase Pabostudenten van Fontys Hogeschool Kind en Educatie uit Den Bosch en Veghel presenteerden daar hun Innovatieve Onderwijsontwerpen aan de buitenwereld. Hiermee hebben zij zich geprofileerd binnen de profielvakken Mens en maatschappij, Kunst en Cultuur (of Natuur), Wetenschap en techniek (of design).

Het team OO 'sH was ook dit jaar nauw betrokken bij de voorbereidingen en uitvoer.

Lees hier het verslag dat studentmedewerker én tevens deelnemend Pabo studente Dorieke hierover schreef!