Samen werken aan sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Leergemeenschappen

Ondernemend Onderwijs 'sH volgt spannende en vernieuwende onderwijsconcepten op de voet. Als de kans zich voordoet om deze ontwikkelingen te delen met het netwerk, dan grijpen wij die met beide handen aan. Het onderwijsconcept ‘Leergemeenschappen’ van Avans Social Work, dat dit jaar voor de 2e keer uitgevoerd wordt, is er zo een.

Lees meer

Een Leergemeenschap geeft vorm aan een nieuwe manier van opleiden: levensecht en op gelijkwaardige basis samenwerken met het werkveld. In een groep met +/- 16 eerste en tweedejaars studenten, een docent en iemand uit het werkveld, wordt er een jaar lang gewerkt aan een zelf geformuleerd maatschappelijk vraagstuk. In een Leergemeenschap staat het leren van elkaar centraal, om zo maatschappelijke meerwaarde te vergroten en de toekomstige arbeidsmarkt nieuwe invulling te geven.

Om nauwer betrokken te zijn bij de ontwikkelingen van de Leergemeenschappen, en om de succesfactoren en mogelijkheden van dit concept te kunnen onderzoeken, begeleidt OO dit schooljaar twee van de 44 Leergemeenschappen.

Nu, halverwege het schooljaar, is het een mooi moment om de eerste resultaten en ervaringen te delen. Zowel met het netwerk van Ondernemend Onderwijs ‘sH, als de docenten en studenten, is er gedeeld wat voor mooie resultaten het samenwerken in Leergemeenschappen oplevert, en wat voor kansen het biedt voor toekomstige samenwerking.

Op 28 november 2019 presenteren zich 15 van de 44 Leergemeenschappen:
Exodus / Ons Huis in de Wijk / Bonafideel / One World Citizens /Juvans / De winkel die werkt / Zorgbelang Brabant / Gemeente ’s-Hertogenbosch (gekoppeld aan de ISK Den Bosch) / Contour de Twern / Vrijwilligersacademie 073 / Vanzelfsprekend?! / Cello de Binckhorst / Broed / Gemeente Waalwijk / Inloopschip.

De Netwerkbijeenkomst:
Anna Freitag (OO 'sH) opende de bijeenkomst op Avans Hogeschool met een warm welkom naar alle aanwezigen uit het netwerk, maar vooral ook naar de studenten, docenten en professionals van de Leergemeenschappen van Avans Social Work.
Vervolgens vertelde Femke Gijsbers (docente aan Avans Social Work en tevens bestuurslid van OO ‘sH) wat een Leergemeenschap is, en hoe het is om te werken en te leren in zo’n andere setting. Avans is een jaar geleden begonnen met het concept Leergemeenschappen, en het is nog volop in ontwikkeling. Belangrijk is dat een Leergemeenschap ruimte geeft om echt van elkaar te kunnen leren. Wat het samenwerken in een Leergemeenschap oplevert voor het werkveld en de professionals, is een thema waar nog onderzoek naar gedaan wordt.

Na de introductie, hebben studenten van alle Leergemeenschappen in 2 minuten op het podium gepresenteerd waar zij met hun groep mee bezig zijn. Er is gedeeld waar op dit moment aan gewerkt wordt, en wat zij als Leergemeenschap te bieden hebben aan anderen. Daarnaast vertelden studenten ook over de struggles in de Leergemeenschap, en waar ze nog hulp bij kunnen gebruiken. Tussendoor was er de mogelijkheid om met alle Leergemeenschappen in gesprek te gaan, elkaar te leren kennen, nieuwe inspiratie op te doen en nieuwe contacten te leggen.
Er was veel energie tijdens de bijeenkomst, studenten en professionals vormden een mooie mix, en er werd flink genetwerkt.

Als afronding van de middag, ging Anna Freitag bij alle Leergemeenschappen langs met de microfoon, om bij alle groepen op te halen wat zij bijzonder vonden aan de middag, wat ze mee naar huis nemen. Daarnaast konden de Leergemeenschappen nog een laatste vraag aan de groep stellen.
De middag werd afgesloten met een drankje. Veel mensen bleven nog napraten.  

 

Veel Leergemeenschappen gaven terug dat ze het boeiend vonden om te zien en te horen waar andere studenten mee bezig zijn, er was veel herkenning in de projecten waar aan gewerkt wordt. Een aantal groepen bleken te werken met een zelfde type doelgroep of vraagstuk, en konden zo heel concrete afspraken maken voor onderlinge samenwerking of contacten. Andere groepen hebben veel aanmeldingen gehad voor hun projecten, inspiratie opgedaan en hebben waardevolle gesprekken gehad met professionals.

Intussen heeft Ondernemend Onderwijs ‘sH van verschillende kanten aanvragen gehad voor het ondersteunen van de groepsdynamiek binnen Leergemeenschappen en zijn er een aantal partijen uit het netwerk van OO ‘sH erg geïnteresseerd in het concept.

 

Voor vragen, interesse, ideeën over de Leergemeenschappen mail ons op sh.ondernemendonderwijs@gmail.com !