Terugblik en vooruitzien

Deelnemers van de verschillende pilotprojecten keken terug op 'Mijn Project 2014' tijdens de professionaliseringsbijeenkomst van 3 februari 2015. Wat ging er goed, wat kan nog beter, nieuwe en vervolgplannen voor 2015, versterking van de interne en externe communicatie en het netwerk van Ondernemend Onderwijs, stonden op de agenda.

Lees meer

Energietuin, van droom naar ontwerp

In dit project is er vooral veel lof voor de kinderen die hun ondernemende skills volop hebben ingezet . Ze bouwden prachtige prototypes van een energietuin en presenteerden deze aan andere leerlingen binnen de school (Jenaplanschool Antonius Abt). De school gaat het project met een 'realistisch doel' nu vergroten door meer leerlingen mee te laten doen en meer docenten erbij te betrekken.

Helicon VMBO Den Bosch, 'hippe groen'

Saskia Blom van Helicon schoof voor het eerst aan. De school gaat namelijk grondig verbouwen. Met de verbouwing gaat de school een grote multifunctionele ruimte realiseren. De school onderzoekt momenteel hoe ze deze ruimte een mooie bestemming kan geven. Geïnspireerd door de energietuin denkt de school nu vooral aan een duurzame invulling waar leerlingen wellicht onder het motto 'hippe groen' kunnen proeven, doen, ontdekken enzovoort.

Help de bij

De basisscholen die zijn benaderd voor het project 'Hoe helpt jouw school de bij' zullen worden aangeschreven voor een evaluatierondje. De bedoeling is dat Helicon dit project intensiever gaat voortzetten, maar dan met een klein aantal basisscholen zodat het met name op het communicatieve vlak beheersbaar is.

De school zet het e-portfolio MEvolution nu in bij landbouwbreed zodat leerlingen zich beter kunnen voorbereiden op hun examen. Binnenkort wordt ook de stage uitgewerkt en begeleid via MEvolution zodat het ontwikkelingsproces van de leerling zichtbaar wordt en de stagebegeleider beter feedback kan geven.

Rendabel Water

Ook het Jeroen Bosch College is aangehaakt bij het project Rendabel Water. Zij gaan er een grote opdracht van maken waaraan meerdere klassen deelnemen. Zij zullen het fenomeen van de waterfabriek vanuit meerdere invalshoeken gaan benaderen. Vasco van Oosterwijck, student Avans Hogeschool en directeur Rendabel Water gaat het project verlaten, zijn stageperiode zit er op. Hij wordt vervangen door Michaël Blom van de Hogeschool Utrecht. Basisschool Wittering.nl gaat ook door met het project.

Changement

Om het Changement beter te kunnen implementeren binnen de school is Sander van Roy bezig het onderwijssysteem aan te passen. Nu kunnen alleen leerlingen van de derde klas meedoen. Het Changement zou veel flexibeler ingezet kunnen worden als het rooster dat toelaat. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Ook wordt er nagedacht via welke communicatiemiddelen het Changement gedeeld zou kunnen worden. Zeker omdat er nu vanuit andere scholen interesse is voor het Changement.

De Moesfabriek

De Moesfabriek gaat het project meer ondernemend maken. Mogelijk dat de naam veranderd wordt in de Bossche Versfabriek. Het blijft dus niet bij alleen een potje appelmoes vervaardigen. Renee Dullaart van BBS de Kruiskamp wil zijn leerlingen de ins en outs van een minionderneming laten ervaren. Zelf een ondernemingsplan en bedrijfsplan maken, hoe werkt een fabriek, de functies en bijbehorende taken van een onderneming verdelen enzovoort. Dat gaat allemaal onder schooltijd gebeuren met groep 7 en 8 leerlingen zodat de continuïteit gewaarborgd blijft. Hiervoor gaan ze hulp in roepen van andere vmbo/mbo scholen (Van Maerlant en Koning Willem 1 College) die hebben daar volop ervaring in.

Onderwijs helpt Onderwijs techniek

Het project dijt steeds meer uit, steeds meer basisscholen haken aan, ondanks dat het soms lastig is om een basisschool binnen te komen. Er wordt gewerkt aan een helder draaiboek zodat er duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden over hoe je OhO-t aanpakt.

Iedere school eigen webpagina

Iedere school en organisatie kan vanaf dit moment zijn communicatie en netwerk vergroten door invulling te geven aan een eigen webpagina op deze website. Deze pagina's kunnen naar eigen inzicht worden ingezet om je school of organisatie te profileren. Van visie en beleid tot die ondernemende initiatieven en projecten die bijdragen aan de 21th century skills bij leerlingen, studenten en/of medewerkers.

Deze info mag naar post@ondernemend-onderwijs.nl dan zorgt de webmaster dat het geplaatst wordt.