Verbinden Pabostudenten met Externe Instanties, 12-9-2018

In hun 3e jaar van de Pabo opleiding ontwerpen studenten een innovatief educatief programma en voeren dit uit op hun stageschool. Ze doen dit door samen te werken met organisaties of bedrijven die vanuit hun expertise dit onderwerp kunnen ondersteunen en na realisatie ook kunnen inzetten in hun organisatie. Ondernemend Onderwijs 'sH is nauw betrokken bij de organisatie van dit stuk van de opleiding. 

Op 12 september 2018 presenteerden diverse organisaties zich op de Pabo Den Bosch met een korte pitch aan de studenten, waarna die in 3 rondes meer informatie bij betreffende organisaties konden inwinnen, om zo tot een goede keuze te komen.

Passend in de opzet van deze middag vond aansluitend in de aula een bijeenkomst plaats, waar studenten en vertegenwoordigers van de organisaties, na uitleg van het team OO 'sH, een start konden maken met hun innovatieve ontwerp. Waarvan hieronder verslag.

Lees meer

Pabo Den Bosch nodigt jaarlijks, in samenwerking met Ondernemend Onderwijs 'sH, organisaties of bedrijven uit om zich aan de studenten te presenteren en hun ontwikkelvraag te stellen. Zo ook op 12 september j.l.

Michel van Ingen (Pabo) heette iedereen welkom en verzocht vertegenwoordigers van de organisaties zich kort te presenteren. Vervolgens volgden 3 rondes, waarin studenten meer informatie bij de organisaties konden inwinnen. Binnen 1 week gaan studenten met hun gekozen organisatie aan de slag. 

Na deze 3 rondes, sloten de studenten en externen in de aula aan bij de netwerkbijeenkomst, verzorgd door Ondernemend Onderwijs 'sH. 

Charlotte Lubbes (team OO ‘sH) en zelf recentelijk afgestudeerd aan de Pabo Den Bosch, heette iedereen nogmaals welkom en legde het doel van deze middag uit. Handvatten geven aan hoe studenten hun innovatieve programma kunnen ontwerpen met behulp van De Ontwerpcirkel.

Margo van den Oord (programmaleider OO ‘sH) zette vervolgens kort uiteen dat in de Bossche Educatieve Agenda (BEA) is vastgesteld dat het ondernemend leren versterkt dient te worden. De Gemeente Den Bosch geeft hierbij aan dat de werkwijze van Ondernemend Onderwijs 'sH het voorbeeld is van hoe ondernemend leren toegepast en uitgevoerd kan worden. Dat is de reden waarom ervoor gekozen is om op deze bijeenkomst de 'Ondernemend Onderwijs'-manier van werken te introduceren aan de genodigden.

De Ontwerpcirkel*, ontwikkeld door Ondernemend Onderwijs 'sH, is een handvat om concreet aan de slag te gaan met het ontwikkelen en uitvoeren van ieder innovatief ontwerp vertelde Jan Raemaekers (onderwijskundige en teamlid OO ‘sH). Hij gaf vervolgens uitleg over het werken met de Ontwerpcirkel* aan de hand van voorbeelden. 

Om kort te ervaren hoe dit werkt werden studenten en organisaties in kleine groepjes gezet. Per tafel werd gebrainstormd over 'Hoe je ruimte kunt bieden aan eigen inbreng van basisschoolleerlingen in een educatief programma'. Alle ideeën werden op post-its genoteerd, waarna centraal door ieder groepje kort werd uiteengezet wat de meest opvallende, innovatieve, creatieve opbrengst van hun tafelbrainstorm was. Het was een beetje wennen, maar de reacties waren positief. ‘Inspirerend’, ‘daar wil ik meer van weten’, ‘heel anders’, waren gehoorde opmerkingen.

Het werken met de Ontwerpcirkel* is een proces dat iedereen zich eigen kan maken. Het vereist een open mindset en biedt ongelofelijk veel mogelijkheden om waardevolle informatie te verzamelen en tot nieuwe inzichten en ideeën te komen.

Het team van Ondernemend Onderwijs 'sH biedt hierbij de helpende hand. Op onze wekelijkse werkbijeenkomsten zijn gasten met een vraagstuk of een vastgeroest programma van harte uitgenodigd. Samen gaan we dan met de Ontwerpcirkel* aan de slag om tot nieuwe inzichten te komen.

Nadat iedereen is bedankt voor hun bijdragen vond aansluitend een borrel plaats, waar nieuwe contacten konden worden gelegd of kennismakingen worden verdiept.

Om de Ontwerpcirkel te vergroten, klik op foto hieronder