'Versterken samenwerking Onderwijs en Zorg bij Van Neynsel

Het was een druk bezochte bijeenkomst op 1 juni 2018 bij Van Neynsel.

In de hal van Park Eemwijk werden de gasten door het team van Ondernemend Onderwijs en Van Neynsel gastvrij ontvangen. Nadat iedereen een plekje had gevonden werden zij verwelkomd door Léonce van Leeuwen (Van Neynsel), Margo van den Oord (OO ‘sH) en Miriam Dings (Van Neynsel).  

Zij informeerden de aanwezigen over de veranderende tijden in de Zorg en de zoektocht bij Van Neynsel in hun transitie ‘Van Zorg naar Welbevinden’.

Lees meer

Van Neynsel is aan het pionieren en aan het experimenteren met sociale innovatie en is daarbij op zoek naar partijen die hieraan invulling helpen geven. OO ‘sH is daar nu een grote partij in door verbinding te maken met het Onderwijs.

Het team van OO ‘sH deed de laatste maanden bijvoorbeeld een aantal onderzoeken die Van Neynsel zouden kunnen helpen in hun transitie. Deze middag wordt gezocht naar duurzame ondersteuning vanuit het netwerk.

 

Anna Freitag (OO ‘sH) liet aan de hand van beeldmateriaal zien waarom de samenwerking tussen Zorg en het Onderwijs van belang is voor een betere zorg in de toekomst.

 

Centrale vraag was deze middag:

‘Hoe kunnen we door samenwerking met ouderen en het onderwijs, de transitie van zorg naar welbevinden ondersteunen, waarbij o.a. het ontmoeten in de wijk gestimuleerd wordt?’ 

En vervolgens:

‘Wat zou jij vanuit jouw organisatie of expertise hierin willen en kunnen betekenen voor Van Neynsel?’

 

Alle aanwezigen werden uitgenodigd om onderdeel uit te maken van deze ontwikkelingen, of hier nieuwe ideeën of initiatieven aan toe te voegen.

Daartoe werden aanwezigen in groepen ingedeeld, waar per tafel een vraag centraal stond. Samen werd van gedachten gewisseld, ideeën geopperd en contacten werden genoteerd. Studentmedewerkers van OO ‘sH inventariseerden de opbrengst per tafel en presenteerden dat vervolgens aan het hele gezelschap.

 

Aan het slot van deze middag werden alle aanwezigen hartelijk bedankt voor hun inzet en uitgelegd wat het vervolg van deze bijeenkomst zal zijn:

-Het team van OO ‘sH gaat dit alles samenvatten en bespreken met teamleden van Van Neynsel, waarna een Adviesrapport wordt opgesteld dat aan de directie van Van Neynsel zal worden gepresenteerd.

-Iedereen wordt o.a. via de website van Ondernemend Onderwijs op de hoogte gehouden en er zullen zeker vervolgafspraken komen.

-Een ander mooie uitkomst van deze middag is dat binnen Van Neynsel komend schooljaar plaats voor een Leergemeenschap* van Avans zal zijn. Daarover later ook meer.

 

De aanwezigen werden tot slot nog uitgenodigd voor een drankje en een hapje.

 

 

*De Leergemeenschap is een project van Avans Hogeschool met als voornaamste doel: het leren bijdragen aan de aanpak van sociale kwesties en is onderdeel is van de propedeuse Social Work.