Netwerkbijeenkomst Werkveldoriëntatie

Wat een prachtig initiatief! Op 27 november 2020 werd voor de eerste keer een digitale werkveldoriëntatie georganiseerd door het Rodenborch-College en Ondernemend Onderwijs 'sH. Speciaal opgezet voor de leerlingen van havo 5.

Voor bovenbouwleerlingen is het uiterst belangrijk een goed beeld te krijgen van keuzes en mogelijkheden die zij na hun VO-school hebben. Een goede studiekeuze sluit aan op talent, belangstelling en inzicht in wat je hiermee later kunt of wilt gaan doen. Dus niet alleen studiekeuzes, maar ook goede werkveldinformatie leiden tot meer inzicht voor de leerlingen. Welke richting kan ik kiezen en wat kan ik daarmee worden?

Deze Werkveldoriëntatie bood de bovenbouwleerlingen de gelegenheid om vooraf op de website van OO pitches vanuit heel verschillende beroepen/werkvelden te bekijken en op 27 november op de live-meeting een aantal van de betrokken beroepsvertegenwoordigers digitaal te bezoeken en vragen te stellen. Zo'n 150 leerlingen waren deze ochtend aanwezig en deden er hun voordeel mee.

De eerste reacties zijn positief tot heel positief. Uit de digitale evaluaties van leerlingen en externen zal blijken of het bij een eenmalige coronaproof werkveldverkenning zal blijven, of dat het enthousiasme van de betrokken partijen aanleiding geeft voor vervolg!