Outdoor Learning

Momenteel werkt Ondernemend Onderwijs ‘sH mee aan een nieuwe aanvraag voor een Erasmus++ project. Deze aanvraag heeft betrekking op buitenschools leren (Outdoor Learning).

Waarom werken we hieraan mee?

Voor Ondernemend Onderwijs is het een prachtige kans mee te werken aan innovatief en ondernemend onderwijs, want dat is Buitenschool leren bij uitstek. Samen met Campus aan De Lanen (Signum) en Stichting De Buitenschool hopen wij het Buitenschools Leren een enorme boost te kunnen geven in de regio Den Bosch.

Campus aan De Lanen, een gloednieuwe school in Rosmalen, en Stichting De Buitenschool zijn hierbij onze partners. Campus aan De Lanen biedt opvang en onderwijs onder één dak voor kinderen van 0 - 15 jaar. In haar visie en uitgangspunten valt te lezen dat buiten zijn en buiten leren een belangrijk goed is. Kinderen ontdekken, onderzoeken en leren in en van de natuur en de wijk. Ook is er veel aandacht aan bewegend leren. De docenten spelen een belangrijke rol bij het tot stand brengen en overbrengen van de onderliggende waarden en normen. Zeer belangrijk te vermelden is dat de school samen met de gemeente in gesprek is over de in opbouw zijnde wijk. Dit infrastructurele overleg is medebepalend voor de inrichting en het gebruik van de omgeving.

Ook Stichting De Buitenschool wil meer onderwijs en leren buiten de vier muren van het lokaal. De Buitenschool streeft onder andere naar het halen van Duurzame Ontwikkelings Doelen (DOD) op een inspirerende locatie. En promoot buiten leren met de gezamenlijke doelstelling, ‘elk kind tenminste 1 dag per week naar buiten!’ Ook zij geven aan dat de docent een belangrijke coachende rol vervult in dit soort leren. De houding van de docent en het voorleven, het goede voorbeeld geven, van het Buitenschools leren is zeer waardevol voor de kinderen.

Ondernemend Onderwijs ‘sH ontwerpt samen met Campus aan de Lanen en Stichting de Buitenschool zes tot acht projecten op basis van levensechte vragen afkomstig uit de samenleving die geschikt zijn voor Outdoor Learning. De komende maand (januari 2019) moet duidelijk worden welke internationale partners gaan aanhaken voor de onderzoeksaanvraag definitief kan worden ingediend. Nu maar duimen dat het lukt! We houden jullie op de hoogte.

 

Met vriendelijke groet,

 

Charlotte Lubbes en Jan Raemaekers (programmateam OO 'sH)