Wat een goede start!

Bij het begin van schooljaar 2019-2020 blijkt dat het team van Ondernemend Onderwijs 'sH weer is aangevuld met een prachtig stel studentmedewerkers!

Het is ieder half jaar weer verwonderlijk hoe op heel natuurlijke wijze nieuwe, uiteraard ondernemende, studenten zich aanmelden bij OO 'sH. Hierin spelen de studenten die afscheid nemen natuurlijk een grote rol. Door hun enthousiaste verhalen worden steeds opnieuw studenten geprikkeld, die zich graag bij ons opgeven als studentmedewerker.

De start 28 augustus met ons 'nieuwe' team werd een actieve kennismakingsbijeenkomst van het kernteam, bestuur en studenten, gegoten in een Ondernemend Onderwijsjasje.

 

Na een korte kennismaking, kwam het team direct in actie tijdens een 'Verwondertocht'. Een wandeling waarbij op speelse wijze de Ondernemend Onderwijsmethode (Ontwerpcirkel) werd besproken en meteen toegepast. En door te starten met speeddaten aan de hand van speciale vragen (First Dates), leerden we elkaar aan het begin van de Verwondertocht snel beter kennen. Matches werden gemaakt waarna de gematchte groepjes al wandelend opdrachten en vragen met elkaar bespraken. Bij terugkomst werd hierover kort gepitcht. Ook de aanwezige bestuursleden werd aan het werk gezet. Zij vertaalden e.e.a. naar strategisch niveau en maakten een koppeling naar hun eigen organisatie.

Tijdens deze bijeenkomst werden de voornaamste werkzaamheden van OO 'sH, ook de Europese projecten, kort toegelicht. Studenten gaan z.s.m. samen met het team bepalen aan welke projecten zij zich tijdens hun stageperiode voornamelijk gaan richten.

We sloten af met een hapje en drankje! Kortom een geslaagde opstart van het nieuwe schooljaar!