E-Portfolio

Kinderen kunnen in Mevolution door middel van (video)beeld, tekst, audio-opnamen, documenten en links hun eigen ontwikkeling in beeld brengen. Leerkrachten kunnen oudere kinderen hierbij helpen en het zelf doen voor jonge kinderen. Ouders kunnen hun kind in de thuissituatie in beeld brengen en ook de informele ontwikkeling delen in Mevolution. Dit gebeurt in zogenaamde ‘Verhalen’.

In Mevolution kunnen leerkrachten de Verhalen van kinderen koppelen aan doelen op een leer- of ontwikkellijn. Een school kan de eigen leer-of ontwikkellijnen uploaden of gebruik maken van standaard leer- of ontwikkellijnen.

Leerkrachten kunnen de Verhalen van kinderen ook koppelen aan een thema of een project dat een kind aan het doen is. Zo is alles rondom een thema of een project overzichtelijk. Voor kind, ouders en leerkracht is meteen duidelijk hoe het werken aan dit thema of project leidt tot voortgang op de ontwikkel- of leerlijn.

Meer lezen: www.mevolution.nl

 

Mevolution

Onze missie is om (jonge) mensen te leren vanuit hun identiteit bij te dragen aan de samenleving en om dat te zien als een continu en collectief leerproces. Dat doen we door leerkrachten te begeleiden om vanuit hun bedoeling bij te dragen aan het leerproces van kinderen en collega’s, zodat zij weer vanuit hun bedoeling bij kunnen gaan bijdragen aan de samenleving.

Met het instrumentarium van Mevolution kunnen leerkrachten onderwijs ontwerpen dat de hele identiteitsontwikkeling van kinderen stimuleert. Dit gebeurt steeds meer in betekenisvol thematisch of projectmatig onderwijs, waarbij 21ste eeuwse vaardigheden geoefend worden. Zo krijgen kinderen de gelegenheid om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

 

Lees meer

In het Mevolution e-portfolio werken we met een didactiek van Open opdrachten: opdrachten waar een antwoord niet goed of fout is, maar waar het gaat om het trainen van het oplossend vermogen, samen met anderen. Feedback op het proces is daarbij heel erg belangrijk. In Mevolution kunnen leerkrachten een Open opdracht online voor de kinderen klaarzetten en de kinderen volgen in de uitvoering van de opdracht. Zo kunnen ze gedurende het proces, in alle fases, feedback geven.

Dit doen we aan de hand van het model voor Sociaal Ontwerpend Leren (SOL-model). Het SOL-model is een structuur waarmee je begeleid wordt naar een situatie waarbij je zelf, samen met anderen, een ontwikkelopdracht kunt formuleren voor jezelf of voor het team, ideeën voor de uitvoering kunt bedenken, selecteren, uitvoeren en evalueren. Met als resultaat een cyclisch leerproces;
ieder einde is een nieuw begin

 

 

TagME

TagME is een (web)app waarmee je je kernkwaliteiten kunt ontdekken door feedback te ontvangen van anderen. Het ondersteunt de persoonlijke en professionele ontwikkeling van kinderen. Een leerkracht kan hier toezicht op houden via de ‘leerkrachttool’. 

Momenteel is TagME niet 'in de lucht'. In de toekomst willen we die weer toevoegen.

 

'sH OO met Mevolution en TagME op de onderwijs innovatiedag bij ATO, sept. 2014

Dinsdag 10 september 2014: een studiedag vol inspiratie over innovatie voor alle ATO-scholen uit Den Bosch – zo’n 18 scholen! Gericht op verbetering van het onderwijs. Hier kon een workshop over ‘MeVOLUTION en TagMe’ niet ontbreken. MeVOLUTION is - samen met TagME - een digitaal portfolio en feedback-instrument, dat is omarmd door het project ‘s-Hertogenbosch Ondernemend Onderwijs. (OO 'sH).

Waarom?

Lees meer

Juist omdat het is gebaseerd op een didactisch concept dat het doel van ‘sH OO volledig ondersteunt: het stimuleren van ondernemendheid - sociaal ontwerpend leren - bij onze kinderen. Opdat zij voorbereid zijn op de toekomst (zie ook de 21st century skills). Het waren drie inspirerende workshopsrondes voor in totaal ca. 60 onderwijsmensen! Tom Oosterhuis, de grote inspirator en ontwikkelaar van Mevolution en TagME, nam de deelnemers mee in zijn visie op sociaal ontwerpend leren en spiraleren. “Dit lijkt erg op de beertjes of de PDCA-cirkel”, zeggen enkele deelnemers. Tom Oosterhuis: “Dat klopt, maar met een essentieel verschil: door te werken met open opdrachten ontstaan veel meer leerervaringen, waarmee jonge mensen creatiever, zelfstandiger en zelfbewuster – ondernemender – worden. Het eportfolio Mevolution maakt iedere stap in het leerproces zichtbaar en biedt ruimte voor feedback en reflectie. “

Enkele reacties van deelnemers: “We hebben te weinig tijd om te werken met open opdrachten.” “De inspectie beoordeelt ons op kennis.” “Dat kunnen de kinderen in mijn groep niet.” Allemaal terechte opmerkingen. Maar tegelijkertijd zeggen deelnemers ook: “Wij werken al met thema’s met open opdrachten, waar rekenen, taal, biologie enz. een plek in krijgen.” “Ik zie veel mogelijkheden om bijvoorbeeld een creatief project met Mevolution beter in beeld te brengen en te volgen.” Of: “Mijn rol als coach en begeleider wordt hiermee heel belangrijk.” “Ik moet durven loslaten, erop vertrouwen dat kinderen dit kunnen.”

Ofwel: er is heel veel mogelijk. Wat we hier zien gebeuren is in feite ook een sociaal ontwerpend leerproces: we leren van en met elkaar. En door dit als proces te benaderen, kan eenieder hier stap voor stap – in zijn of haar eigen tempo - in spiraleren.

Tom Oosterhuis: “Ik pleit voor een cultuur van feedback geven, vragen en ontvangen, vanuit de positieve psychologie. Dit is essentieel om een open (leven-lang) spiraleerproces te kunnen doorlopen. “ Tom ontwikkelde daarom TagME, een (web)app, waarmee je je kernkwaliteiten kunt ontdekken door feedback te ontvangen van anderen. Het ondersteunt daarmee bij persoonlijke en professionele ontwikkeling, ook reeds bij kinderen. En natuurlijk kan een leerkracht hier toezicht op houden via de ‘leerkrachttool’.

Deelnemers zijn verdeeld: “Ik geef liever face-to-face feedback.” “Denk aan de face-booktoestanden, hoeveel ‘likes’ je al dan niet hebt...” Maar anderen zien ook mogelijkheden: “Leuk om dit binnen een klas in beeld te krijgen. Of binnen ons eigen team.” “Je kunt dit gebruiken om groepjes samen te stellen.” Ofwel: ook hier ontstaat meteen een sociaal ontwerpend leerproces.

Mevolution en TagME bieden – als hulpinstrumenten - inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen, waarmee we ons onderwijs kunnen aanpassen aan de nieuwe tijd. Met het project ‘sH OO worden momenteel ervaringen opgedaan bij een tiental scholen, van basis- tot vervolgonderwijs. Margo van den Oord, kwartiermaker ‘sH OO: “Neem vooral contact met mij op als je meer wilt weten over de ervaringen van scholen, of hoe je zelf hiermee aan de slag kan. Of check onze website www.ondernemend-onderwijs.nl.”

Ook voor ons ‘sH OO/Mevolution-team was het een inspirerende, spiralerende workshop.