Training Groter Leren Denken

Wat is Groter Leren Denken?


‘Hoe zou het zijn als honden zouden kunnen praten?’  of 

'Er moet 1 wereldtaal komen' 

Wat is hiervan een voordeel? En een nadeel? Welke vragen roept dit bij je op? Hoeveel voorbeelden kun je samen met je collega’s of klasgenoten hierbij bedenken?

Groter Leren Denken is een aanpak voor het ontwikkelen en bevorderen van sociale vaardigheden door middel van het toepassen van verschillende denktechnieken.

In de training is er een vertaalslag gemaakt met werkvormen, stellingen en vraagstukken hoe je deze technieken kunt inzetten in je eigen werkomgeving. De training is geschikt voor alle werkvelden en doelgroepen, maar wordt vaak ingezet voor de doelgroep jongeren tussen 12 en 19 jaar.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!