Het programmateam van OO 'sH verzorgt (deels gratis) trainingen voor scholen die aan de slag willen met Ondernemend Onderwijs.

Doel: het eigen onderwijs omvormen naar meer ondernemend leren. Deelnemers gaan aan de slag met Sociaal Ontwerpend, Onderzoekend en Ondernemend Leren (SOOOL). Speciale aandacht is er voor het werken met open vragen; de idee-ontwikkelingsfase en het werken met problemen vanuit de samenleving / maatschappelijke omgeving.

Lees meer

Doelgroep: schoolteams of vaksecties, inclusief directie en management, die het onderwijs meer naar buiten willen richten of de buitenwereld meer naar binnen willen halen.

Inhoud: De inhoud spitst zich toe op kansen om het eigen onderwijs(curriculum) meer ondernemend te maken. Aanbod komen de uitgangspunten en kenmerken van SOOOL. Speciale aandacht is er voor de maatschappelijke omgeving van de school en de kansen die zich daarbij voordoen.

Opbrengst: de deelnemers weten waar en hoe het curriculum (deels) kan worden aangepast om meer ondernemend onderwijs tot stand te brengen. Bij meerdere bijeenkomsten hebben ze deze transformatie op papier volledig uitgewerkt.

Duur: kan variëren van 2 uur tot 4 uur per trainingsbijeenkomst

Omvang groep: van 10 tot 20 personen

Materiaal: internetverbinding is noodzakelijk, overige materialen in overleg of brengen we mee.

Heeft u belangstelling, mail ons op sh.ondernemendonderwijs@gmail.com of neem contact op met programmaleider Margo van den Oord, 06-51534041.