Het programmateam van OO 'sH merkt dat er steeds meer vragen uit de samenleving komen die om een innovatieve en creatieve oplossing vragen. Wij stellen ons Ondernemend Onderwijs netwerk beschikbaar om uw vragen en / of knelpunten in te brengen. Samen stellen we een plan van aanpak op.

Doel: de synergie gebruiken die ontstaat door vragen uit de samenleving voor te leggen aan een netwerkmix, bestaande uit personen afkomstig uit bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen, de zogenaamde triple-helix.

Lees meer

Doelgroep: voor iedereen die de kracht van het samenwerken van de triple-helix wil leren kennen en durft te gebruiken.

Inhoud: De inhoud spitst zich toe op een of meerdere maatschappelijke knelpunten uit de samenleving. Het door u in te brengen onderwerp komt centraal te staan.

Opbrengst: Aan het einde van de bijeenkomst heeft u voldoende input of een waaier van creatieve en innovatieve oplossingen die de basis vormen voor het samenstellen van uw eigen plan van aanpak.

Duur: kan variëren van 2 uur tot 4 uur.

Omvang groep: van 20 tot 60 personen.

Materiaal: internetverbinding is noodzakelijk, overige materialen in overleg of brengen we mee.

Heeft u belangstelling, mail ons op sh.ondernemendonderwijs@gmail.com