Workshop: Samen werken aan schoolplein van de toekomst!

Uit onderzoek is gebleken dat een groene omgeving het welbevinden van kinderen verhoogd en ervoor zorgt dat zij weerbaarder zijn. Een natuurlijk speelomgeving daagt uit om meer, gevarieerd en creatief, te spelen en te bewegen.

Het team van OO 'sH verzorgt (deels gratis) workshops voor scholen die hiermee aan de slag willen.

Doel en doelgroep:
Met deze workshop willen we scholen/kindcentra in ‘s-Hertogenbosch ondersteunen bij de totstandkoming van een groen schoolplein en de daarvoor bestemde subsidieaanvraag.

Lees meer

Inhoud:
De workshop wordt in overleg samengesteld.
In de workshop:
- Wordt u geïnformeerd over alle ins en outs betreffende de inhoud en de totstandkoming van een Groen Schoolplein van de toekomst.
- Wordt u geïnformeerd over de subsidiemogelijkheid en aanvraag van ‘Schoolpleinen van de toekomst’. Met daarbij alle voorwaarden om een goede subsidie aanvraag te kunnen indienen.
- Gaat u ontwerpend en onderzoekend aan de slag met de invulling van uw eigen ‘schoolplein van de toekomst’, gericht op uw eigen schoolsituatie.
- Krijgt u mogelijkheden en ingrediënten aangereikt voor het vervolgtraject op uw eigen school.

Duur: 
een bijeenkomst die kan variëren van 1 uur tot 2 uur.

Materiaal: 
internetverbinding is wenselijk, overige materialen in overleg of brengen we mee

Heeft u belangstelling, mail ons op sh.ondernemendonderwijs@gmail.com of neem contact op met programmaleider Margo van den Oord, 06-51534041.